University of Oulu

Uusperhe lapsen silmin

Saved in:
Author: Koistinen, Ella1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201906212610
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Koistinen, 2019
Publish Date: 2019-06-24
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintutkielmani aihe koskee uusperhettä lapsen näkökulmasta. Tarkastelen lasten hyvinvointia muuttuneessa perhesuhteessa olemassa olevien tutkimusten pohjalta. Uusperhettä itsessään on tutkittu melko paljon, mutta lapsen näkökulmaa käsittelevä tutkimus on ollut vähäistä. Perhe on rajoiltaan hyvin epäselkeä ja määrittelijänsä näköinen, mikä tuo itsessään haasteita kyseisen teeman tutkimiseen.

Muuttuvat perhesuhteet ja erilaiset perhemuodot ovat nykypäivänä yleistymässä, minkä lisäksi lasten hyvinvointi on nostettu yhteiskunnallisen keskustelun keskiöön. Uusperhe perhemuotona on hyvin yleinen; tällaisessa perhemuodossa elää Suomessa noin 9 prosenttia kaikista lapsiperheistä.

Perherakenteiden sekä ulkoisten ja sisäisten voimavarojen muutokset vaikuttavat suuresti lasten hyvinvointiin, ja tutkimusten mukaan uusperheiden lapsilla on hieman enemmän ongelmia kuin muissa perhemuodoissa elävillä lapsilla haasteiden kohdistuessa emotionaalisiin ja käyttäytymisongelmiin. Tulevana luokanopettajana pidän tärkeänä sitä, että muuttuneiden perhemuotojen ja -suhteiden vaikutukset esimerkiksi oppimiseen ja käyttäytymiseen tunnistetaan ja tiedostetaan entistä paremmin.

Tutkielmani osoitti lasten voivan pääsääntöisesti hyvin uusperheissä, mutta heillä olevan silti ongelmia esimerkiksi tunteiden käsittelyssä ja jonkin verran ongelmia koulussa verrattuna muihin perhemuotoihin. Todellista kokonaiskuvaa on kuitenkin vaikea saada.

Haaste uusperhetutkimuksen kentällä ovat todenmukaiset tutkimustulokset. Tutkimuksiin valikoituvat perheet ovat yleensä hyvin samankaltaisia, hyvin toimivia perheitä, jolloin suurimmat ongelmat jäävät tutkimuksen ulkopuolelle.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ella Koistinen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.