University of Oulu

Korkeakouluopiskelijan istuva arki : korkeakouluopiskelijoiden käsityksiä opiskelupäivän aktivoimisen tärkeydestä

Saved in:
Author: Appel, Oona-Emilia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.6 MB)
Pages: 77
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201906252625
Language: Finnish
Published: Oulu : O.-E. Appel, 2019
Publish Date: 2019-06-25
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Takalo, Susanna
Reviewer: Takalo, Susanna
Loukkola, Niina
Description:

Tiivistelmä

Tässä pro gradu -tutkielmassa kuvataan korkeakouluopiskelijoiden käsityksiä opiskelupäivän aktivoimisen tärkeydestä. Korkeakouluopiskelijoiden opiskelupäivä on istumispainotteinen ja istumisen määrää tulisi vähentää. Tutkielman tarkoitus oli selvittää, miksi opiskelupäivän aktivoiminen on tärkeää korkeakouluopiskelijan mielestä. Tavoitteena on ymmärtää, mitkä tekijät motivoivat korkeakouluopiskelijaa istumisen vähentämisessä.

Fenomenografisen tutkimukseni muodosti kaksi haastatteluaineistoa. Tutkimusaineistot kerättiin syksyllä 2016 Oulun yliopiston käytävillä, sattumanvaraisesti valituilta opiskelijoilta. 21 haastattelijana toiminutta luokanopettajaopiskelijaa haastatteli kukin viittä opiskelijaa, jolloin kokonaisaineiston määräksi muodostui 105 opiskelijan haastattelut. Aineistot analysoitiin fenomenografiselle tutkimukselle tyypillisellä aineistoanalyysillä.

Tutkimustulosteni mukaan korkeakouluopiskelijat pitivät fyysisen aktiivisuuden lisäämisen opiskelupäivään olevan tärkeää oppimisen ja terveyden edistämisen sekä liikunnan määrän lisääntymisen kannalta. Oppimisen edistämisen kannalta opiskelupäivään lisätty aktiivisuus vaikuttaa korkeakouluopiskelijoiden mielestä keskittymisen paranemiseen, vireystason ylläpitoon, opiskelumotivaatioon sekä yleiseen jaksamiseen. Terveyden edistämisen kannalta lisätty aktiivisuus vaikuttaa korkeakouluopiskelijoiden mielestä yleisesti terveyteen ja hyvinvointiin, selkä-, niska- ja hartiavaivoihin sekä istumisesta johtuviin haittoihin. Lisäksi korkeakouluopiskelijat ajattelevat, että aktiivisuuden lisääminen vaikuttaa liikunnan määrän lisääntymiseen, kehon aktivoitumiseen, vähentyneeseen tarpeeseen liikkua vapaa-ajalla mutta myös innostuneisuuteen liikkua vapaa-ajalla.

Tutkimus osoitti, että terveyden edistäminen ei ole ainoa motiivi vähentää istumista, vaan moni opiskelija kokee istumisen vähentämisen vaikuttavan heidän oppimisen edistämiseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Oona-Emilia Appel, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.