University of Oulu

Päiväkodin johtajien käsityksiä varhaiskasvatuksen laadun arvioinnista

Saved in:
Author: Salo, Anni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 82
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201906262648
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Salo, 2019
Publish Date: 2019-06-26
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ylitapio-Mäntylä, Outi
Reviewer: Kinnunen, Susanna
Ylitapio-Mäntylä, Outi
Description:

Tiivistelmä

Tutkimukseni selvittää erään kunnan päiväkodin johtajien käsityksiä varhaiskasvatuksen laadun arvioinnista sekä monitahoarvioinnista laadunarviointimallina. Tutkimukseni lisää tietoa vähän tutkitusta varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin näkökulmasta: laadun arvioinnin toteuttamisesta. Tutkimuskysymykseni ovat: 1) Millaisia käsityksiä päiväkodin johtajilla on varhaiskasvatuksen laadun arvioinnista? 2) Millaisia käsityksiä päiväkodin johtajilla on monitahoarvioinnista laadunarviointimallina?

Tutkimukseni taustalla olevaa ilmiötä varhaiskasvatuksen laadun arvioinnista rakennan laadun erilaisten määrittelytapojen, suomalaisen varhaiskasvatuksen laadun määrittelyn, arvioinnin näkökulmien, suomalaisen varhaiskasvatuksen laadun arvioinnin sekä monitahoarvioinnin näkökulmasta. Kytken nämä kaikki näkökulmat varhaiskasvatukseen sekä tutkimukseeni. Varsinaisia tutkimuskysymyksiä tarkastelen päiväkodin johtajien käsitysten kautta, peilaten näitä käsityksiä myös tutkimuksiin ja kirjallisuuteen.

Tutkimukseni tutkii päiväkodin johtajien käsityksiä, minkä myötä tutkimusmetodina käytän käsityksiä tutkivaa fenomenografiaa. Tutkimusaineistoni koostuu kuuden päiväkodin johtajan teemahaastattelusta. Haastatteluista muodostuneen aineiston olen analysoinut fenomenografisen analyysimallin mukaan. Analyysin päätuloksena on neljä kuvauskategoriaa, jotka ovat Laadun arvioinnin toteuttaminen, Laadun arviointiin vaikuttavia tekijöitä, Monitahoarvioinnin merkitys osana laadun arviointia sekä Laadun arvioinnin kehittäminen.

Päiväkodin johtajien käsitykset laadun arvioinnin toteuttamisesta kertovat siitä, miksi laatua arvioidaan, laadun määrittelystä sekä laadun arvioinnin tavoista. Laadun arviointiin vaikuttaviksi tekijöiksi he käsittävät laadun näkyväksi tekemisen, laadun arvioinnin mahdollistamisen, työntekijöiden merkityksen laadun arvioinnille sekä laadun arvioinnin johtamisen. Monitahoarvioinnin merkitystä tarkasteltaessa johtajien käsityksistä nousee esiin pienen vastausprosentin vaikutus tulosten luotettavuuden vähenemiseen, arviointitulosten antama tieto mutta samanaikainen epäselvyys sekä monitahoisen arvioinnin antama tuki ja arvioinnin laajeneminen. Laadun arvioinnin kehittäminen vaatii heidän käsitystensä mukaan toisenlaisen systemaattisen arvioinnin kehittämistä monitahoarvioinnin lisäksi sekä monitahoarvioinnin uudistamista.

see all

Subjects:
Copyright information: © Anni Salo, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.