University of Oulu

ABE-fermentoinnin tuotteiden talteenotto zeoliitin ja polymeerin seoksista valmistetuilla kalvoilla

Saved in:
Author: Hast, Joona1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201906272673
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Hast, 2019
Publish Date: 2019-06-27
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Asetonia, butanolia ja etanolia voidaan tuottaa fermentoinnilla (ABE-fermentointi), jossa bakteerit käyttävät monenlaista biomassaa ravinnon lähteenä. Näitä yhdisteitä valmistetaan pääasiassa fossiilisista luonnonvaroista erilaisten polttoaineiden jatkeaineiksi, koska petrokemianteollisuudessa saadaan korkea tuotantokapasiteetti suhteellisen alhaisilla kustannuksilla. Ehkä tärkeimmät syyt asetonin, butanolin ja etanolin tuottamiseksi fermentoinnilla ovat nimenomaan uusiutuvien raaka-aineiden käyttö ja kestävä kehitys. Fermentoinnin käyttöön ottaminen teollisessa mittakaavassa on vielä toistaiseksi alkuvaiheessa tuotteiden vähäisen saannon vuoksi.

Fermentoinnin yhteydessä ollaan käytetty erilaisia in situ-erotusmenetelmiä, joista esimerkiksi pervaporaation avulla on saatu tuotteeseen korkeampi butanolipitoisuus sopivalla energiankulutuksella. Kalvomateriaalina pervaporaatiossa voidaan käyttää useita eri materiaaleja, joista yksi esimerkki ovat tässä työssä tarkastellut polymeereistä ja silikaateista valmistettavat seosmatriisimembraanit.

Tässä kandidaatintyössä suoritettiin sarja pervaporaatiokokeita etanolin erottamiseksi puoliläpäisevällä kalvolla. Kokeiden tarkoituksena oli tutkia lämpötilan, permeaattipaineen ja syötteen koostumuksen muutosten vaikutuksia pervaporaation erotustehokkuuteen, jota havainnollistaa etanolin ja veden välinen erotustekijä.

Koetulosten mukaan syötteen ja kalvon lämpötilalla oli keskeisin rooli erotustekijän muutoksissa. Kokeet suoritettiin 40 °C ja 60 °C lämpötiloissa. Korkein erotustekijä saatiin 1 %:n etanolin syöttöpitoisuudella 60 °C lämpötilassa. Korkeammassa lämpötilassa (60 °C) saavutettiin myös korkeampi vuo. Kokeellisessa osiossa on listattuna saavutetut permeaattikoostumukset, vuot ja erotustekijät kaikista koepisteistä, joista erotustekijän ja etanolin vuon muutoksia on havainnollistettu kuvaajien avulla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Joona Hast, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.