University of Oulu

Rakennusmateriaalien heijastusmittaukset 28 GHz:n taajuusalueella

Saved in:
Author: Salonpää, Pyry1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 27
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201906272678
Language: Finnish
Published: Oulu : P. Salonpää, 2019
Publish Date: 2019-06-27
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä työssä tutkitaan 28 GHz:n signaalin heijastumista kahdeksasta eri rakennusmateriaalista, sekä perehdytään antennien ja sähkömagneettisten aaltojen teoriaan. Tutkittavat rakennusmateriaalit ovat MDF-levy, kattopelti, polykarbonaattilevy, Gyproc-levy, lastulevy, ohut lastulevy, puinen paneeli ja metalliputki. Heijastusta tutkitaan kolmessa eri kulmassa antennien vastaanottamien tehojen avulla. Mittausten avulla materiaaleille määritetään heijastuskertoimet jokaisella eri kulmalla, joilla mittaukset tehtiin. Heijastuskertoimista saadaan tulokseksi MATLAB:illa jokaiselle materiaalille heijastuskertoimen kuvaaja heijastuskulman funktiona. Saadut heijastuskertoimet vaihtelevat arvojen 0,1 ja 0,5 välillä. Laskuissa käytetyissä mittaustuloksissa nähdään kuitenkin virheellistä vaihtelua ja epätarkkuutta, jonka vuoksi työn lopuksi pohditaan mahdollisia syitä mittausten epätarkkuudelle, sekä miten mittausta voitaisiin parantaa luotettavampien tulosten saamiseksi.

Reflection measurements of construction materials at the frequency of 28 GHz

Abstract

This thesis studies reflection of a signal at the frequency of 28 GHz from eight different construction materials. Also, the reader is familiarized with the theory related to antennas and electromagnetic waves. The materials being studied are MDF-panel, roofing sheet, polycarbonate panel, chipboard, thin chipboard, wooden panel and metal pipe. The reflection is studied at three different angles by measuring the received power with antennas. The materials’ reflection coefficients are calculated by means of the measurement values at the three angles the measurements were done. As a result, graphs are created in MATLAB for all the materials that show the reflection coefficient as function of the reflection angle. The calculated reflection coefficients vary between values 0.1 and 0.5. Some erroneous variation and inaccuracy can be seen in the measurement results used in the calculations. Therefore, possible reasons for the inaccuracy of the measurements are pondered. In addition, there are some thoughts of how the measurement could be improved in order to get more accurate results.

see all

Subjects:
Copyright information: © Pyry Salonpää, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.