University of Oulu

Revealing effects of psychosocial factors of cancer patients

Saved in:
Author: Ibrahim, Moamen1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science and Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.2 MB)
Pages: 73
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201906272679
Language: English
Published: Oulu : M. Ibrahim, 2019
Publish Date: 2019-06-27
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Oussalah, Mourad
Reviewer: Gilman, Ekaterina
Oussalah, Mourad
Description:

Abstract

This research shows different methodologies applied on different platforms in order to extract both social and psychosocial factors that might be related to caner by applying natural language processing tools on text from different platforms as social media or other online forums. We also present challenges associated with every platform and the corresponding tools used on it. From text mining to text analysis and then data visualisation, this research compares different analysis methods and outputs. We discuss many tools either tested, used or modified in order to achieve such analysis. Meanwhile, we were able to get interesting findings for the medical fields to explore and research more. We developed a modular system that can help clinicians and medical experts use to analyse similar forums.

Syöpäpotilaiden psykososiaalisten tekijöiden vaikutusten paljastaminen

Tiivistelmä

Tämä tutkimus esittelee erilaisia menetelmiä sovellettuina eri alustoilla, tavoitteena hahmottaa sekä sosiaalisia että psykokososiaalisia tekijöitä, jotka voivat liittyä syöpään sovellettaessa luonnollisia kielenkäsittelyvälineitä eri alustojen tekstille sosiaalisen median tai muiden online-foorumeiden muodossa. Esitämme myös haasteita, jotka liittyvät jokaiseen alustaan ja siihen liittyviin työkaluihin. Teksti-mining, tekstianalyysiin ja sitten datan visualisointiin tässä tutkimuksessa verrataan erilaisia analyysimenetelmiä ja -tuloksia. Keskustelemme monista työkaluista, jotka on testattu, käytetty tai muunnettu tällaisen analyysin saavuttamiseksi. Samaan aikaan saimme mielenkiintoisia tuloksia lääketieteen aloille tutkia ja tutkia lisää. Kehitimme modulaarisen järjestelmän, jonka avulla lääkärit ja lääketieteen asiantuntijat voivat analysoida samanlaisia foorumeita.

see all

Subjects:
Copyright information: © Moamen Ibrahim, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.