University of Oulu

Portable test and stimulus standard properties and use

Saved in:
Author: Haapalainen, Kalle1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 18
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201907162703
Language: English
Published: Oulu : K. Haapalainen, 2019
Publish Date: 2019-07-16
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

Verification is a key part in the System-on-chip (SoC) design process. SoCs are constantly getting more and more complex, which makes verifying them harder and more time consuming. New standards and methods are constantly being developed to try and make the verification process easier and more effective. The portable test and stimulus standard allows automated generation of tests and reusing test environments across multiple different platforms.

Portable test and stimulus standard : ominaisuudet ja käyttö

Tiivistelmä

Verifiointi on tärkeä osa järjestelmäpiirien suunnitteluprosessissa. Järjestelmäpiireistä tulee jatkuvasti suurempia ja monimutkaisempia kokonaisuuksia, mikä myös tekee niiden verifioimisesta vaikeampaa ja aikaa vievän prosessin. Uusia käytänteitä ja metodeja kehitetään jatkuvasti, jotta piirien verifiointi prosessia saataisiin tehokkaammaksi ja nopeammaksi. Portable test and stimulus standardin avulla testien generointia voidaan automatisoida ja testiympäristöjä voidaan uudelleen käyttää eri alustoilla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Kalle Haapalainen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.