University of Oulu

Formatiivisen arvioinnin menetelmiä ja strategioita arviointiohjelmistoissa

Saved in:
Author: Korpi, Lauri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.3 MB)
Pages: 35
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201908012717
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Korpi, 2019
Publish Date: 2019-08-05
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena oli selvittää arviointiohjelmistoista löytyviä arviointimenetelmiä ja arvioinnin strategioita. Arviointiohjelmistot ovat yleistymässä suomen peruskouluissa, mutta tutkimusta niistä ei löytynyt. Aineisto kerättiin kansainvälisistä ja kotimaisista kirjoista, artikkeleista ja internet-sivuilta.

Tutkielman teoriaosassa käsiteltiin arvioinnin käsitettä, arvioinnin tehtävää, arvioinnin menetelmiä ja arviointikulttuuria. Teoriaosasta selvisi, että arviointi on osa oppimista ja sillä on tärkeä tehtävä suomalaisessa koulumaailmassa. Arviointi on lukuvuoden aikana pääosin formatiivista, eli jatkuvaa. Formatiivinen arviointi parantaa tutkimusten mukaan oppimistuloksia.

Työssä tutkittiin viittä suomalaista arviointiohjelmistoa. Tutkimuskysymysten avulla selvitettiin, minkälaisia formatiivisen arvioinnin menetelmiä niissä käytetään sekä minkälaisia Black ja Wiliamin (2009) formatiivisen arvioinnin teoreettisen mallin strategioita niistä löytyy. Tutkimustuloksista selviää, että arviointiohjelmistot käyttävät nykyisen oppimiskäsityksen mukaisia arviointimenetelmiä. Näitä ovat muun muassa jatkuva oppilaiden havainnointi, oppimista ohjaava palaute ja itsearviointi. Arvioinnin strategioista käytössä olivat tavoitteiden ja suorituskriteerien selventäminen, oppilaiden ymmärryksen osoittaminen, oppimista edistävä palaute ja oppilaiden vastuutus omaan oppimiseen.

Arviointiohjelmistot tukevat opettajia arvioinnin toteuttamisessa, mutta ovat myös oppimisen edistäjinä oppilaille. Opintojen aikana arvioinnin täytyy olla monipuolista. Ohjelmistoissa käytetyt menetelmät tukevat tätä vaatimusta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Lauri Korpi, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.