University of Oulu

Improvisaatioteatteri sosiaalisen ja kulttuurisen integraation näyttämönä Tanskassa

Saved in:
Author: Rajala, Ville1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Cultural Anthropology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 62
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201908082752
Language: Finnish
Published: Oulu : V. Rajala, 2019
Publish Date: 2019-08-20
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Heikkinen, Hannu
Lakomäki, Sami
Reviewer: Heikkinen, Hannu
Lakomäki, Sami
Description:

Tiivistelmä

Selvitin tutkimuksessani, miten improvisaatioteatteri voi vaikuttaa kulttuuriseen ja sosiaaliseen integraatioprosessiin. Tein tutkimukseni Tanskassa Kööpenhaminan kaupungissa sijaitsevassa ICC-teatterissa (Improv Comedy Copenhagen). ICC-teatteri on improvisaatioteatteri, joka järjestää esityksiä sekä teatteritaiteeseen liittyviä kursseja niin yksityisille henkilöille kuin yrityksille ja instituutioille.

Tutkimukseni kohde olivat ICC-teatterin näyttelijät yksityisillä kursseilla. Kursseihin osallistui noin 10–15 henkilöä ja yksi kurssi kesti noin 6 viikkoa. Suurin osa näyttelijöistä näillä kursseilla oli maahanmuuttajia ympäri maailmaa. Niissä ryhmissä joita minä tutkin, maahanmuuttajat olivat poikkeuksetta muuttaneet Tanskaan työn tai koulutuksen perässä. Tein osallistuvaa havainnointia kolmessa eri ryhmässä. Yhdessä näistä ryhmästä oli itse mukana aktiivisesti näyttelijänä, kun taas kahdessa muussa ryhmässä toimin ikään kuin sivustaseuraajana. Tein myös haastatteluita 6 eri näyttelijän kanssa. Sain jokaisesta ryhmästä kaksi näyttelijää haastateltavaksi. Suurin osa kirjallisista lähteistäni olivat englanninkielisiä, joka edellytti minulta siis paljon kääntämistä. Loput kirjallisuudesta olivat suomenkielistä.

Olennaisia asiasanoja tutkimuksessani ovat improvisaatioteatteri sekä sosiaalinen ja kulttuurinen integraatioprosessi. Sovelsin tutkimuksessani kongnitiivistä antropologiaa ja kultturimalliteoriaa. Tutkimukseni tarkoitus on selvittää, miten improvisaatioteatteri vaikuttaa sosiaaliseen ja kulttuuriseen integraatioprosessiin.

Improvisaatioteatteri merkitsi näyttelijöille pääsääntöisesti hauskaa ajanviettopaikkaa. Teatterissa tehtiin monenlaisia harjoituksia, mutta jokaista harjoitusta yhdisti samanlainen tavoite — yhdessä työskentely ja toisten auttaminen. Johtuen tästä yhteenkuuluvuuden tunteesta, improvisaatioteatterilla voi olla vaikutus sosiaaliseen ja kulttuuriseen integraatioprosessiin. Näyttelijöiden tapa toimia yhdessä ja matkia toisia näyttelijöitä toivat ilmi sosiaalisen ja kulttuurisen integraatioprosessin improvisaatioteatterin tekemisessä. Tutkimassani ICC-teatterissa näyttelijöitä ei pyritty tietoisesti integroimaan mihinkään kulttuuriin, mutta improvisaatioteatterissa tapahtunut toiminta ja sen puitteet mahdollistivat integraation näyttelijöiden oman integraatioon liittyvän kulttuurisen mallin mukaisesti.

see all

Subjects:
Copyright information: © Ville Rajala, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.