University of Oulu

Mbed OS regression test selection and optimization

Saved in:
Author: Klasila, Aleksi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science and Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3.7 MB)
Pages: 39
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201908312830
Language: English
Published: Oulu : A. Klasila, 2019
Publish Date: 2019-09-02
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Röning, Juha
Reviewer: Röning, Juha
Celentano, Ulrico
Description:

Abstract

Testing is a fundamental building block in the identification of bugs, errors and defects in both hardware and software. Effective testing of large projects requires automated testing, test selection and test optimization. Using CI (Continuous Integration) tools, and test selection and optimization techniques reduce development time and increase productivity. The prioritization, selection and minimization of tests are well-known problems in software testing.

Arm Mbed OS is a free, open-source embedded operating system designed specifically for the “things” in the IoT (Internet of Things). This thesis researches regression test selection (RTS) and optimization techniques (RTO). The main focus of the thesis is to develop a set of effective automated safe RTS (mbedRTS) and RTO (mbedRTO) techniques for Mbed OS pull request (PR) testing. This thesis refers to the set of developed techniques as Mbed OS regression test techniques (MbedRTT), also known as Mbed OS Smart Tester.

The empirical analysis of the researched, and developed MbedRTT techniques show promising results. Several developed MbedRTT techniques have already been adopted in Mbed OS Jenkins CI.

Mbed OS -regressiotestien valinta ja optimointi

Tiivistelmä

Testaus on olennainen tekijä vikojen ja virheiden tunnistamisessa sekä ohjelmistossa että laitteistossa. Isojen projektien tehokas testaaminen vaatii automaattista testausta, testien valintaa ja testien optimointia. Jatkuvan integraation (engl. continuous integration) työkalut, testien valintatekniikat ja testien optimointitekniikat lyhentävät kehitykseen kuluvaa aikaa ja kasvattavat tuottavuutta. Testien priorisointi, valinta ja minimointi ovat tunnettuja ongelmia ohjelmistotestauksessa.

Arm Mbed OS on ilmainen avoimen lähdekoodin sulautettu käyttöjärjestelmä, joka on tarkoitettu erityisesti “asioille” asioiden Internetissä (engl. Internet of Things). Tässä työssä tutkitaan regressiotestauksen valinta- ja optimointimenetelmiä. Tämän työn päätehtävä on kehittää tehokkaita ja turvallisia valinta- (mbedRTS) ja optimointimenetelmiä (mbedRTO) Mbed OS pull request:ien regressiotestaukseen. Mbed OS -regressiotestausmenetelmillä (MbedRTT) viitataan tässä työssä kehitettyihin regressiotestausmenetelmiin, jotka tunnetaan myös nimellä Mbed OS älykäs testaaja (engl. Mbed OS Smart Tester).

Tutkittujen ja kehitettyjen MbedRTT-tekniikoiden empiirisen analyysin tulos näyttää lupaavalta. Mbed OS Jenkins CI:ssä on jo otettu käyttöön useita kehitettyjä MbedRTT-tekniikoita.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aleksi Klasila, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.