University of Oulu

BLE-data : a smartphone-based BLE-data collection tool

Saved in:
Author: Sepponen, Jussi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Computer Science and Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3 MB)
Pages: 54
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201908312831
Language: English
Published: Oulu : J. Sepponen, 2019
Publish Date: 2019-09-02
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Teixeira Ferreira, Denzil
Reviewer: Teixeira Ferreira, Denzil
Hosio, Simo
Description:

Abstract

Smart phones together with plethora of different sensors create a massive data collection system. This system can be also used for storing, analyzing, and broadcasting data. Data can be anything that can be metered or derived, from chemical compounds to traffic congestion to advertisement data to users’ activity or health statistics. Using the sensors already present in smartphones together with Bluetooth capable controller chips to add more sophisticated sensors, user creates an easily extendable monitoring system that does not require an internet connection. After embedded initialization programming, configuring and managing these chips can be done with a smartphone using Bluetooth communication stack. This study presents an Android-library for managing BLE peripherals and an app to collecting and store the recorded data. Bluetooth devices are scanned and connected through Bluetooth Low Energy interface and data is stored to persistent Room database.

Tiivistelmä

Älypuhelimet yhdessä lukuisten eri antureiden kanssa luovat massiivisen järjestelmän tietojen keräämiseksi, tallentamiseksi, lähettämiseksi ja analysoimiseksi. Nämä tiedot voivat olla mitä tahansa kemiallisista yhdisteistä liikenteen ruuhkautumiseen ja mainosdatan esittämisestä käyttäjän aktiivisuuteen ja terveystilastoihin. Käyttämällä älypuhelimen valmiiksi olemassa olevia sensoreita ja yhdistelemällä niitä Bluetooth -ominaisuudella varustettuun ohjaussiruun kehittyneempien sensorien kanssa, käyttäjä saa luotua helposti laajennettavan monitorointi verkoston, joka ei vaadi internet yhteyttä. Käyttöönotettaessa tarvitun sulautetun ohjelmakoodin jälkeen, sensorilaitteita voi ohjata älypuhelimella, käyttäen Bluetooth radiota. Tässä tutkimuksessa esitellään Android-kirjasto BLE sensorien hallintaan, yhdistettynä tietojen keräämiseksi ja tallentamiseksi rakennettuun appiin. Bluetooth-laitteet skannataan ja liitetään Bluetooth Low Energy -rajapinnan kautta ja näistä luettu data tallennetaan paikalliseen Room-tietokantaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jussi Sepponen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.