University of Oulu

Language variation and the linguistic gap between Scots and Standard English in Irvine Welsh’s Trainspotting

Saved in:
Author: Lukinmaa, Visa1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 27
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201908312834
Language: English
Published: Oulu : V. Lukinmaa, 2019
Publish Date: 2019-09-02
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

This thesis will study language variation present in Scots through the lens of Irvine Welsh’s novel Trainspotting using a cross-linguistic analysis that compares Scots with Standard English. It will look at the lexical, grammatical, and phonological elements and identify reasons behind certain types of variation. The thesis seeks to create a basis for further study into Scots, as well as for the usability of Variational Pragmatics in the study of written language.

The theory is an amalgamation of two pioneering fields of linguistics research, pragmatics and dialectology, through which the analysis seeks to attain a perspective of language as a communicative tool, as well as a measure of society.

Salience is defined as the reason for language variation, alongside speech acts which alter the language through its utilization in discourse between the characters, and within context. The thesis also highlights the importance of context and background information, together with individual forms in language variation.

Tiivistelmä

Tässä kandidaatintutkielmassa tarkastellaan kielenvaihtelua skotin kielessä Irvine Welshin romaanissa Trainspotting käyttäen monitieteellistä analyysia. Kieltä verrataan englannin yleiskieleen, jonka sanastoa, kielioppia sekä fonologisia piirteitä tarkastellaan kielellisen variaation syiden havainnoimiseksi. Tutkielma pyrkii luomaan perustan syvemmällä skotin kielen tarkastelulle sekä testaamaan variaatiopragmatiikan soveltuvuutta kirjoitetun tekstin tarkasteluun.

Variaatiopragmatiikka on kahden kielitieteen uraauurtavan teorian yhdistelmä: pragmatiikan ja murteentutkimuksen, jonka kautta analyysi pyrkii muodostamaan kuvauksen kielestä kommunikaatiovälineenä, sekä yhteiskunnan kuvaajana.

Huomattavuusmallia sovelletaan yhdessä puheaktiteorian kanssa, joita käytetään selityksenä puhetavalle keskustelussa. Tutkielma myös nostaa esille kontekstin ja yksilöllisten käytänteiden merkityksen kielenvaihtelussa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Visa Lukinmaa, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.