University of Oulu

Uusia näkökulmia ja tiedonlähteitä : terveystiedon hankinta ja arviointi Suomi24 -keskustelupalstalla

Saved in:
Author: Backman, Jenni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Information Studies
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.3 MB)
Pages: 100
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201909122855
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Backman, 2019
Publish Date: 2019-09-12
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Kortelainen, Terttu
Reviewer: Kortelainen, Terttu
Hirvonen, Noora
Description:

Tiivistelmä

Tutkielman aiheena on sosiaalisen median rooli terveystiedon hankinnassa. Tutkimuksella pyrittiin selvittämään sosiaalisen median terveystiedon vaikutuksia, hyötyä ja menetelmiä, joita käytetään tiedonarvioimiseen sosiaalisessa mediassa. Lukutaitojen vaikutusta tiedonarviointiin pyrittiin selvittämään sosiaalisen median lukutaitoa mittaamaan luodulla mittaristolla sekä e-terveystiedon lukutaidon mittaristolla (eHeals).

Tutkimuksen kohteena on Suomi24 -keskustelupalstan käyttäjät. Suomi24 on suurin suomalainen sosiaalisen median sivusto. Suomi 24:n omistaa Aller Media. Aineisto kerättiin verkkokyselyllä, jonka lisäksi keskustelupalstalta kerättiin keskusteluaineisto, kyselyn vastaajamäärän jäädessä pieneksi. Keskusteluaineistoon kuului 50 viestiketjua, joissa oli yhteensä 1220 kommenttia. Tutkimuksen tarkoitus oli selvittää sosiaalisen median merkitystä terveystiedon hankinnassa. Tutkimusmenetelmänä olivat verkkokysely sekä verkkotutkimus. Verkkokeskusteluaineisto analysoitiin määrällisellä sisällön erittelyllä ja laadullisella sisällön analyysilla. Määrällinen keskusteluaineisto ja kyselynaineisto ristiintaulukoitiin.

Sosiaalista mediaa käytettiin omien kokemusten jakamiseen ja tiedon saamiseen terveydentilaa koskien. Sosiaalisesta mediasta löydettiin vertaisia ja saatiin tukea. Informaatioresurssina sosiaalinen media on tiedonhankintaa eteenpäin vievä aloituspiste tai uusia lähteitä tarjoava väliresurssi. Sosiaalisen median arvioinnin perustana olivat vastaanottajan omat tiedot ja kokemukset. Kirjoittajia arvioitiin sosiaalisessa mediassa uskomusten samankaltaisuuden tai asiantuntijuuden perusteella. Viestin arvioinnissa käytettiin kriteereinä todenmukaisuutta, uskottavuutta ja tiedon oikeellisuutta tai virheellisyyttä. Sosiaalisen median tietoja todennettiin ulkopuolisten lähteiden avulla. Sosiaalisen median lukutaidon mittaamisessa tulisi jatkossa mitata kykyä arvioida jaettujen lähteiden luotettavuutta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jenni Backman, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.