University of Oulu

Tuotetiedon hallinta terästeollisuudessa

Saved in:
Author: Ibrahim, Joonas1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 24
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201909142861
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Ibrahim, 2019
Publish Date: 2019-09-16
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Yrityksissä tuotetiedon määrä kasvaa kilpailun kasvaessa ja markkinoille halutaan jatkuvasti uusia tuotteita tyydyttämään kuluttajien eri tarpeita. Tämän takia tuotetiedon hallinnan merkitys korostuu nykyään enemmän ja sen kehittäminen voi antaa yritykselle etulyöntiaseman kilpailijoihin nähden. Tämä kandidaatin työ käsittelee tuotetiedon hallintaan liittyviä osa-alueita yleisesti kirjallisuuskatsauksen muodossa ja miten esimerkki yrityksen operatiivisessa toiminnassa tätä tietoa voidaan hyödyntää. Työn tarkoituksena on antaa lukijalle käsitys mitä kaikkea tuotetiedon hallinta sisältää ja miten yritykset voivat sen avulla kehittää toimintaansa.

Product data management in steel industry

Abstract

Product data in companies increases with the increased competition and market demands continuously new products to satisfy different needs of the customers. Because of this significance of product data management is emphasized even more today. Improving it can give the company an advantage to its competitors. This Bachelor’s thesis discusses on product data management and on the different fields of it generally and how a company can benefit from this data in its operational department. Purpose of this thesis is to give the reader understanding of product data management and what is included in it. Also how companies can improve their operations with it.

see all

Subjects:
Copyright information: © Joonas Ibrahim, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.