University of Oulu

Implementation of information security controls in small and medium-sized businesses

Saved in:
Author: Haverinen, Lauri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 44
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201909142862
Language: English
Published: Oulu : L. Haverinen, 2019
Publish Date: 2019-09-16
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

Information systems and networks play an important role in today’s working environments. To keep offering their products and services, companies need to handle large amounts of data. Businesses need to be prepared to face criminals, who see this data as a high value target. While large enterprises can spend great amount of money for keeping their systems secure, SMEs are struggling with their limited resources. In this paper, a group of Finnish companies with 10–250 employees are surveyed to find out what information security controls they are using as defense measures against hostile actors. Although no alarming shortcomings are discovered, there is a lot of variation in what controls different companies are using.

Tietoturvakontrollien toteutus pk-yrityksissä

Tiivistelmä

Tietojärjestelmät ja -verkot ovat tärkeä osa nykypäivän työympäristöjä. Jatkaakseen tuotteidensa ja palveluidensa tarjoamista yritysten on käsiteltävä suuret määrät dataa. Yritysten täytyy valmistautua kohtaamaan rikollisia, jotka näkevät tämän datan arvokkaana kohteena. Suuret yhtiöt voivat käyttää suuria summia järjestelmiensä suojaamiseen, kun taas pk-yritykset koettavat selviytyä rajallisten resurssiensa kanssa. Tässä tutkielmassa ryhmältä 10–250 henkeä työllistäviä suomalaisia yrityksiä selvitetään kyselyn avulla, mitä tietoturvakontrolleja niillä on käytössä järjestelmien suojaamiseen vihamieliseltä toiminnalta. Vaikka kyselyssä ei ilmene mitään hälyttäviä puutteita, kontrollien käytössä on eri yritysten osalta paljon vaihtelua.

see all

Subjects:
Copyright information: © Lauri Haverinen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.