University of Oulu

Logaritmin perusteet

Saved in:
Author: Määttä, Sami1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Mathematics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Pages: 41
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201909212922
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Määttä, 2019
Publish Date: 2019-09-24
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Leinonen, Marko
Tuomela, Dimitri
Reviewer: Järvenpää, Maarit
Tuomela, Dimitri
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmassa luodaan kokonaisuus, joka perustuu tieteelliseen tietoon matematiikan — ja erityisesti logaritmin — oppimisesta ja opettamisesta. Tämä tehdään tukeutumalla muutamaan yleiseen periaatteeseen ja käyttämällä niiden tarjoamia ideoita vastaamaan erilaisiin logaritmin oppimisen haasteisiin.

Tutkielmassa esitellään ensin teoreettinen viitekehys, jota seuraa perusteluosa, jossa viitekehystä käytetään oppimateriaalin sisällön perustelemiseen. Lisäksi kappaleessa näytetään miten eri tehtävät vastaavat tutkimuksissa esille nousseisiin haasteisiin, joita logaritmin oppimisessa esiintyy. Tätä kappaletta seuraa opettajan opas, jossa tehtävät esitellään yksitellen, tarjotaan vastaukset lähes kaikkiin tehtäviin ja nostetaan esille tapoja, joilla opettaja voi edistää oppimista ja materiaalin käyttöä. Opettajan oppaan jälkeen on varsinainen opiskelijan oppimateriaali ja sen lopussa tehtävien vastaukset opiskelijoille.

Oppimateriaali on erityisesti yhteisöllisen oppimisen toteuttamisen tukemiseksi ja sen periaatteita kuvaillaan Malcolm Swanin (2006) Collaborative Learning in Mathematics artikkelissa. Yhteisöllisen oppimisen kantavana voimana on yhteistyö itse opiskelijoiden ja myös opettajan välillä. Oppimateriaalin tehtävät toimivat parhaiten pienryhmätyöskentelyn ja koko luokan työskentelyn tukena, joissa opettajan rooli on olla toiminnan ohjaaja ja kannustaa opiskelijoita omien käsitysten ja perustelujen esittämiseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sami Määttä, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.