University of Oulu

Sektiorullahuollon työtapojen standardointi ja kehittäminen teräksen jatkuvavalukoneilla

Saved in:
Author: Niskanen, Antti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 9.9 MB)
Pages: 68
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201909252927
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Niskanen, 2019
Publish Date: 2019-09-26
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintyön tavoitteena on laatia SSAB Europe Oy Raahen tehtaan korjaamolla suoritettavalle I-star sektiorullahuollolle työtapojen standardointi. Sen lisäksi tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa kehitystoimenpiteitä yhdessä kollegojen kanssa kaikkiin rullahuollon toimintoihin. Työtapojen standardointi tarkoittaa käytännössä rullahuollossa käytettävien työtapojen yhdenmukaistamista, millä pyritään ennen kaikkea parempaan työn tulokseen ja sen seurattavuuteen kuin myös turvallisempaan työympäristöön sekä parempaan työssä jaksamiseen/viihtymiseen.

Toisin sanoen työn tavoitteena on saada aikaan kaikkia henkilöitä, joita rullahuolto koskettaa, hyödyttävä tilanne. Tavoitteena olevaan läpimenoajan lyhenemiseen pyritään nimenomaan työtapoja ja työympäristöä parantamalla, eikä suinkaan suorittavaa porrasta kuormittamalla tai heiltä enemmän vaatimalla. Tarkoituksena on aikaansaada tilanne, jossa rullahuollon työympäristön olosuhteet työskentelyä varten ovat parhaat mahdolliset, mikä edesauttaa töissä viihtymistä ja onnistumisen kokemuksien syntyä. Tässä tapauksessa uskon sen ennen kaikkea syntyvän työympäristön ja työtapojen standardoinnin aikaansaamasta parantuneesta työn virtauksesta.

Yksi merkittävä huomioitava näkökohta tälle työlle on huollolle asetetut tavoitteet. Huollon kokonaistavoite, johon sisältyy työn kaikki vaiheet asentamisesta ja koneistuksesta, on 20 tuntia yhtä rullaa kohden. Siitä asennustöille kuuluu 16 tuntia ja koneistukselle 4 tuntia. Tämän työn tavoite onkin olla niin hyödyllinen, että se osaltaan mahdollistaa sen, että asetetut tavoitteet on keskiarvollisesti mahdollista saavuttaa. Tällä hetkellä huollon tavoitteisiin on yksittäisten rullien kohdalla päästykin, lukuun ottamatta koneistusvaihetta. Sen perusteella voidaan tavoitteen ainakin asennusvaiheen kannalta sanoa olevan täysin mahdollista saavuttaa. Koneistusvaiheen tavoite täytyy määritellä vielä jatkossa erikseen ja miettiä, miksi tavoitteeseen ei ole päästy vai onko se realistinen ylipäätänsä vai täytyykö sitä muuttaa. Pyritään selvittämään myös, olisiko parhaimmassa tapauksessa työtapojen standardoinnilla ja kehittymisellä mahdollista päästä tämänhetkisiäkin tavoitteita parempiin tuloksiin.

Tällä hetkellä rullahuollossa on havaittavissa tilanne, että työhön tulee kohtalaisen paljon odottamattomia haasteita ja hidasteita. Niiden johdosta rullasarjojen huoltojen läpimenoajat jäävät helposti tavoitteistaan. Yhdeksi tämän työn keskeisimmistä tavoitteista voi mielestäni nostaa näiden työntekijöistä riippumattomien häiriöiden esiintymisen minimoinnin.

Tämä työ suoritetaan toimihenkilölomittajatyön ohella. Työtä varten ollaan tarvittava määrä rullahuollon työpisteellä ja otetaan työn työvaiheista ja työskentelymenetelmistä valokuvia, joiden avulla työtapojen standardoinnissa ja työohjeessa voidaan kätevästi havainnollistaa työvaiheita.

Työtapojen standardoinnin lisäksi kandintyön tarkoituksena on yleisesti kehittää sektiorullahuollon työskentelypisteen toimivuutta tavoitteen ollessa mahdollisimman miellyttävä ja toimiva työympäristö.

see all

Subjects:
Copyright information: © Antti Niskanen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.