University of Oulu

”Historia on inhimillinen tiede” : J. E. Salomaan näkemys historiallisesta tiedosta teoksessa Historia ja nykyaika

Saved in:
Author: Kurttila, Mikko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History of Science and Ideas
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 30
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201909252931
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Kurttila, 2019
Publish Date: 2019-09-26
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielma tarkastelee J. E. Salomaan (1891–1960) historianfilosofista ajattelua teoksessa ”Historia ja nykyaika: Historianfilosofian ääriviivoja” (1960), keskittyen hänen näkemykseensä historiallisen tiedon filosofisesta luonteesta. Tutkielma käyttää aatehistoriallista näkökulmaa Salomaan ajattelun historiallisen kontekstin selvittämiseen, mutta myös filosofista näkökulmaa hänen esittämiensä argumenttien erittelyyn ja kriittiseen arvioimiseen. Salomaa oli vakaumuksellinen metodologinen dualisti, joka puolusti historian ihmistieteellistä erityisluonnetta omana aikanaan suosittua positivistista tieteenfilosofiaa vastaan. Tässä suhteessa hänen keskeisimmät vaikutteensa löytyvät 1800-luvun saksalaisesta idealismista, tärkeimpinä edustajinaan Wilhelm Dilthey (1833–1911) ja Benedetto Croce (1866–1952). Historiantutkimukseen liittyvissä tietoteoreettisissa kysymyksissä Salomaa nojaa vahvasti R. G. Collingwoodin (1889–1943) ajatteluun — todennäköisesti jopa enemmän kuin hän ”Historia ja nykyajassa” antaa ymmärtää. Salomaa käsittelee myös historian tieteellisyydelle ongelmallista, historiallisten lähteiden tulkintaan ja historiallisen tiedon esittämiseen liittyvää subjektiivisuutta, mutta ei kykene esittämään siihen varteenotettavaa ratkaisua. Salomaan ajattelu historiallisesta tiedosta on monien eri teoreetikkojen näkemyksistä koostettu omalaatuinen ja mielenkiintoinen synteesi, jota kuitenkin kokonaisuutena tuntuisi vaivaavan ajoittainen epäjohdonmukaisuus ja tietynlainen viimeistelemättömyys.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mikko Kurttila, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.