University of Oulu

Skandinaavinen kapselihotelli

Saved in:
Author: Leino, Juhana1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 14.5 MB)
Pages: 40
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201909272939
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Leino, 2019
Publish Date: 2019-09-30
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Pihlajaniemi, Janne
Reviewer: Soikkeli, Anu-Sisko
Sanaksenaho, Matti
Pihlajaniemi, Janne
Outila, Tarja
Description:

Tiivistelmä

Tietoisuus ilmaston lämpenemisestä on tehnyt energiatehokkuudesta rakennussuunnittelun globaalin megatrendin. Energian käytön vähentämiseen pyritään myös tilatehokkuutta parantamalla. Majoitusrakentamisessa tilatehokkaimpia ratkaisuja edustaa alkuperältään japanilainen kapselihotelli, jonka tilaideologiaa on tällä vuosikymmenellä alettu levittää myös muualle maailmaan. Kapselihotelleita on perustettu myös Eurooppaan ja Pohjoismaihin. Tyyliltään ja tila-ajattelultaan ne muistuttavat kuitenkin usein varsin suoraan japanilaista alkuperäänsä.

Diplomityössäni esittelen suunnittelemani kapselihotellikonseptin, jossa olen japanilaista alkuperää kehitellyt edelleen sopimaan skandinaavisiin oloihin ja kulttuuriin. Tarkoitukseni on keskittyä erityisesti majoituskapseliin, jota voisi samankaltaisena tuotteena käyttää niin uudisrakennuksissa, korjauskohteissa kuin tilapäismajoituksessakin. Esittelen suunnitelman uudisrakennuksesta, jonka keskeinen tavoite on luoda kiinnostavaa ja elämyksellistä majoitustilaa ja joka kilpailee perinteisen hotellimajoituksen kanssa laadulla ja monipuolisuudella. Tämä opinnäytetyö on suunnitelmapainotteinen konseptisuunnitelma, joka sijoittuu Ruotsin Luulajan alueelle.

Konseptin pohjatyönä olen kartoittanut toteutettuja kapselihotelleja Japanissa ja Euroopassa. Selvitän, mihin tarkoitukseen kapselihotellit on kehitetty ja miten niitä käytetään alkuperämaassaan Japanissa. Tutkin, onko käyttö samanlaista myös muualla toteutetuissa kapselihotelleissa. Esittelen myös rakennustyypin trendejä ja mihin suuntaan konsepti on kehittymässä.

Rakennussuunnittelun pohjatyönä olen tutustunut Luulajan kaupungin ympäristöön ja arkkitehtuuriin. Tavoitteeni on suunnitella paikkaansa sopiva ja ympäristöään kunnioittava rakennus. Olen tutustunut myös Ruotsin rakennusmääräyksiin ja suunnitellut rakennuksen niin, että se on esimerkiksi palomääräyksiltään mahdollista toteuttaa konseptin puitteissa.

Scandinavian capsule hotel

Abstract

Awareness of global warming has made energy efficiency a worldwide megatrend in building design. Efforts are also being made to reduce energy use by improving space efficiency. The most space-efficient solutions in accommodation construction are being represented in the Japanese capsule hotel. The space ideology of capsule hotels has begun to spread in hotels and hostels throughout the world in this decade. Capsule hotels have also been established in Europe and the Nordic countries. In terms of style and space, however, they are often quite directly reminiscent of their Japanese origins.

In my Master’s thesis I present a capsule hotel concept that I have designed to match the Scandinavian conditions and culture. My main focus is specifically on the capsule module, which could be used in new buildings, renovations and transient accommodation. I present a plan for a new building that focuses on creating interesting and adventurous quarters that competes with traditional hotel accommodation for quality and variety. This thesis is a plan-oriented concept plan located in the Luleå region of Sweden.

As preliminary work I examined completed capsule hotels in Japan and Europe. I studied how the first capsule hotels came to be and how they are used in their country of origin. I examine whether the use is similar elsewhere. I will also present the trends of the building type and the direction in which the concept is developing.

In the beginning of construction design I familiarized myself with Luleå city environment and architecture. My goal is to design a building that is appropriate for its location and respectful of its surroundings. I have designed the building so that it meets with the Swedish building regulations and construction can be carried out within the framework of the concept.

see all

Subjects:
Copyright information: © Juhana Leino, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.