University of Oulu

Asuinkerrostalon pohjien parametrinen suunnittelu evolutiivisin menetelmin

Saved in:
Author: Luminiitty, Liljastiina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 7.8 MB)
Pages: 63
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201909272942
Language: Finnish
Published: Oulu : L. Luminiitty, 2019
Publish Date: 2019-09-30
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Pihlajaniemi, Janne
Reviewer: Soikkeli, Anu-Sisko
Sanaksenaho, Matti
Pihlajaniemi, Janne
Outila, Tarja
Description:

Tiivistelmä

Tämän diplomityö tarkastelee asuinkerrostalon parametrista suunnitteluprosessia ja pyrkii ratkaisemaan tilasuunnittelun ongelmia evolutiivisten menetelmien keinoin. Työn tavoitteena on luoda Grasshopperin visuaalisen ohjelmointikielen ja ympäristön avulla työkalu, joka noudattaa arkkitehdin suunnitteluperiaatteita. Työkalun tarkoitus on nopeuttaa ja helpottaa rakennuksen massan ja rakennukseen esitetyn asuntojakauman välisen suhteen näkemistä sekä automatisoida rutiinin omaisia tehtäviä. Työkalun on tarkoitus hyödyntää algoritmiavusteisen suunnittelun hyötyjä kuitenkin säilyttäen arkkitehdin vaikutusmahdollisuudet suunnittelun lähtökohtiin ja lopputulokseen.

Diplomityö keskittyy kahteen osa-alueeseen, joista ensimmäinen osa käsittelee asuinkerrostalon jakamista asunnoiksi halutun asuntojakauman mukaan ja toinen osa käsittelee muodostettujen asuntojen jakamista huoneiksi. Osa-alueissa esittelen ajatusprosessia, jonka myötä työkalu kehittyi. Kerron myös työkalun ominaisuuksista ja suunnittelun lopputulokseen vaikuttavista tekijöistä. Lopuksi esitän työkalulla tehtyjä pohjaratkaisuja kalustettuna ja arvioin niiden toimivuutta.

Työni hyödyntää visuaalisen koodaamisen taitoja ja yhdistää ne osaksi arkkitehdin ammattitaitoa. Työkalu ei välttämättä anna selkeitä ratkaisuja, joten sen antamia ratkaisuja täytyy arvioida ja kyseenalaistaa. Kehittämäni suunnittelutyökalu antaa mahdollisuuden joustavaan suunnitteluun, jossa muutosten tekeminen käy nopeasti. Työkalu on kuitenkin vasta ensimmäinen katsaus aiheeseen ja vaatii tulevaisuudessa vielä paljon kehitystyötä ollakseen sujuva osa suunnitteluprosessia.

Parametric design of apartment building floor plans with evolutionary methods

Abstract

This thesis examines the parametric design process of a residential apartment building in order to solve spatial design challenges by means of evolutionary methods. The aim of this work is to create a tool that follows the architect’s design principles by using Grasshopper’s visual programing language and environment. The purpose of this tool is to facilitate the outlining process in order to observe the relationship between the mass of a building and the distribution of apartments in the plan. Furthermore, the tool aims to reduce the mechanical work related to the designing and planning process. The tool is designed to utilise the algorithm-assisted design process without reducing the architect’s chances to influence the design outcome.

The thesis is divided into two parts. First part discusses the division process of the apartment building into the apartments. Second part focuses on the division process of the apartments into rooms. The developing process of the tool and the challenging aspects of it are discussed in order to present the thinking process behind the outcomes and specify the tool features. In addition, I present the floor plans with furnishings and evaluate the space usability.

My work utilises the skills of visual coding and combines them with the professional skills of an architect. Currently, the tool does not necessarily provide clear solutions, and therefore its results needs to be evaluated and questioned during the planning process. It however offers adaptable planning environment where the changes can be adapted quickly. The design tool is one of the first attempts to approach the subject area and therefore requires further development.

see all

Subjects:
Copyright information: © Liljastiina Luminiitty, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.