University of Oulu

A comparative study of facial micro-expression recognition

Saved in:
Author: Varanka, Tuomas1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 5.2 MB)
Pages: 34
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201909282947
Language: English
Published: Oulu : T. Varanka, 2019
Publish Date: 2019-09-30
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

Facial micro-expressions are involuntary and rapid facial movements that reveal hidden emotions. Spotting and recognition of micro-expressions is a hard task even for humans due to their low magnitude and short duration compared to macro-expressions. In this thesis we look at why micro-expressions are important, datasets that contain micro-expressions for training of automatic systems, and how we can utilize modern computational methods to automatically recognize micro-expressions. Furthermore, we experiment with several representative methods in the literature and compare their performance.

Vertaileva tutkimus mikroilmeiden tunnistuksesta

Tiivistelmä

Mikroilmeet ovat tahattomia ja nopeita kasvojen liikkeitä, jotka kertovat henkilön piilotetuista ilmeistä. Mikroilmeiden tunnistus ja luokittelu on vaikea tehtävä jopa ihmisille niiden lyhyen keston ja pienten liikkeiden takia verrattaessa makroilmeisiin. Tässä työssä tarkastelemme miksi mikroilmeet ovat tärkeitä, data-aineistoja, jotka sisältävät mikroilmeitä automaattisten systeemien opetukseen ja miten mikroilmeitä voidaan luokitella moderneilla laskennallisilla keinoilla. Lisäksi tarkastelemme ja testaamme eri keinoja kirjallisuudesta ja vertaamme niiden tuloksia.

see all

Subjects:
Copyright information: © Tuomas Varanka, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.