University of Oulu

Sosiaalinen media hoitotyön tukena

Saved in:
Author: Sipilä, Maria1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201910042953
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Sipilä, 2019
Publish Date: 2019-10-04
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla sosiaalisen median hyödyntämistä hoitotyössä. Tavoitteena on kuvailevan kirjallisuuskatsauksen keinoin koostaa tietoa sosiaalisen median käyttömahdollisuuksista ja käyttöön liittyvistä kokemuksista hoitotyössä.

Tutkielma toteutettiin kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Kirjallisuuskatsauksen aineiston tiedonhaku toteutettiin heinäkuussa 2019 neljään eri tietokantaan: CINAHL, Medic, Scopus ja ProQuest. Sisäänottokriteerien perusteella lopulliseksi aineistoksi valikoitui seitsemän kansainvälistä, vertaisarvioitua artikkelia. Aineisto analysoitiin kuvailevan synteesin avulla.

Tutkimustulosten mukaan sosiaalisella medialla on potentiaalia viestintävälineenä hoitotyössä, mutta verkkoyhteisöjen käyttämiseen hoitotyössä liittyy kehitettävää ja haasteita. Sosiaalista mediaa hyödynnetään potilasohjauksessa ja sen avulla voidaan antaa terveyttä edistävää tai hoitoon liittyvää tietoa, sekä tukea asiakkaiden omahoidon toteutumista ja vertaistuen saamista. Suurin uhka liittyy asiakkaiden tai potilaiden tietosuojaan liittyviin ongelmiin ja lisäksi kaikkien asiakkaiden mielestä verkossa tapahtuva etäviestintä ei korvaa kasvotusten tapahtuvaa viestintää laadullisesti.

Tutkimustulosten mukaan sosiaalisen median avulla on mahdollista uudistaa nykyaikaista terveydenhuoltoa. Tutkimuksessa saatua tietoa voidaan hyödyntää hoitotyössä palveluiden ja hoitotyön interventioiden kehittämistyössä. Suomalaista tutkimustietoa sosiaalisen median käyttämisestä hoitotyössä tarvitaan lisää.

see all

Subjects:
Copyright information: © Maria Sipilä, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.