University of Oulu

Limuviinasta normien purkuun : kehysanalyysi suomalaisesta alkoholikeskustelusta vuonna 2017

Saved in:
Author: Marski, Sampo1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, Information Studies
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.5 MB)
Pages: 79
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201910172983
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Marski, 2019
Publish Date: 2019-10-17
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Karvonen, Erkki
Oja-Leikas, Mirkka
Reviewer: Karvonen, Erkki
Kallinen, Maija
Description:

Tiivistelmä

Pro gradu -työssäni tutkin kehysanalyysiä ja sisällönanalyysiä hyväksi käyttäen suomalaista alkoholikeskustelua vuonna 2017. Vuoden 2018 alussa Suomessa tuli voimaan uusi alkoholilaki, johon liittyen alkoholista keskusteltiin paljon lehdissä ja eduskunnassa.

Aineistona työssä on Helsingin Sanomien alkoholilaista kertovat kirjoitukset vuonna 2017 sekä samana vuonna eduskunnassa asiasta käytetyt puheenvuorot. Eduskunnassa käydyt puheenvuorot olen niiden suuren määrän vuoksi rajannut syyskuussa pidettyihin puheenvuoroihin ja joulukuun 18.–19.12.2017 pidettyihin puheenvuoroihin.

Tutkimukseni perusteella suomalainen alkoholikeskustelu voidaan jäsentää käyttäen kolmea erilaista keskustelun kehystä. Nämä ovat vapauden, suojelun ja sovittelun kehykset.

Vapauden kehyksessä puolustettiin lakia yksilönvapauden näkökulmasta. Lakialoite oli osa Juha Sipilän hallituksen normien purkuun liittyvää kärkihanketta. Myös kansantaloutta ja suomalaisen alkoholikulttuurin muutosta pidettiin kehyksen sisällä tärkeinä argumentteina lakimuutoksen puolesta. Kehyksen sisällä puhuivat lähinnä sinisen tulevaisuuden, kokoomuksen ja keskustan kansanedustajat.

Suojelun kehyksessä pääosin vastustettiin lakimuutosta. Kehyksen teemat liikkuivat kansanterveyden, Alkon aseman sekä lasten ja nuorten suojelemisen ympärillä. Sen pääasiallisena äänenä olivat opposition kansanedustajat, vaikka mukana oli myös paljon keskustalaisia.

Sovittelun kehyksessä yritettiin ymmärtää molempien puolien argumentteja. Kehyksen sisällä tärkein teema oli prosenttiraja, joka myös oli tärkein erottava tekijä vapauden ja sovittelun kehyksen välillä. Sovittelun kehyksessä prosenttirajan nostoa ei nähty yksiselitteisesti hyvänä asiana. Tässä kehyksessä puhuivat perussuomalaisten, keskustan ja suomen ruotsalaisen kansanpuolueen edustajat.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sampo Marski, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.