University of Oulu

Logiikan perusteet lukion pitkässä matematiikassa

Saved in:
Author: Ylipeura, Essi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Mathematics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 56
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201910182986
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Ylipeura, 2019
Publish Date: 2019-10-18
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Salmi, Pekka
Leinonen, Marko
Reviewer: Salmi, Pekka
Leinonen, Marko
Description:

Tiivistelmä

Tämä pro gradu -tutkielma on osa Oulun yliopiston oppimateriaaliprojektia, jossa tuotetaan materiaalia lukion pitkän matematiikan kurssille MAA11: Lukuteoria ja todistaminen. Tässä tutkielmassa käsitellään kurssin ensimmäinen aihekokonaisuus, logiikan perusteet. Oppimateriaali on tehty vastaamaan vuoden 2016 opetussuunnitelman sisältöjä. Tutkielmassa on varsinaisen oppimateriaalin lisäksi perusteluosa sekä opettajan opas. Perusteluosassa esitellään kirjan tavoitteet ja pedagogiset lähtökohdat, jotka on sovittu yhdessä koko projektiryhmän kanssa. Lisäksi perusteluosassa esitellään tieteellisiä artikkeleita, joita on käytetty oppimateriaalin rakentamisen tukena ja perustana. Opettajan opas sisältää ehdotuksen tuntijaosta, sekä vinkkejä oppimateriaalin läpikäymiseen.

Oppimateriaalissa on haluttu korostaa oppilaan omaa roolia aktiivisena uuden tiedon rakentajana ja prosessoijana. Teoriaa ei anneta materiaalissa oppilaille valmiina, vaan teoriaosuudet käydään johdattelevien pohdintatehtävien avulla. Pohdintatehtävät ovatkin materiaalin punainen lanka. Niiden kautta teoriaa viedään eteenpäin oppilaslähtöisesti, oppilaan ymmärtäminen keskiössä. Kontekstia pohdintatehtäviin on haettu konkreettisista, oppilaille tutuista arkielämän tilanteista, joihin loogisia säännönmukaisuuksia voidaan liittää. Pohdintatehtävät ovat aikaa vieviä, ja siksi tämän materiaalin avulla pidetyt oppitunnit poikkeavatkin rakenteeltaan totutusta. Tunnit on aikataulutettu niin, että pohdintatehtävien avulla teorian opetteluun on varattu lähes koko tunti. Kussakin kirjan kappaleessa on neljästä kahdeksaan harjoitustehtävää, jotka on pääsääntöisesti tarkoitettu kotitehtäviksi.

Tehtävissä on korostettu visuaalisia elementtejä, ja loogisten konnektiivien kanssa on hyödynnetty paljon esimerkiksi Venn-diagrammeja. Lisäksi läpi materiaalin on pyritty nostamaan esille tehtäviä oppilaita kiinnostavista aiheista, tällaisia ovat esimerkiksi Harry Potter -fantasiakirjoihin liittyvä pulma ja lukiolaisten juhlintaan liittyvä päättelytehtävä. Tehtävistä ja esimerkeistä on muutoinkin tehty mieleenpainuvia, jolloin oppilaat pysyvät helposti ongelmatilanteissa tukeutumaan aiempiin, havainnollisiin sovelluksiin.

Oppimateriaalissa on pyritty tuomaan monipuolisesti laaja-alaista näkökulmaa matematiikkaan oppimiseen niin englannin kielen, tiedonhaun kun ohjelmoinnin ja tietotekniikankin kautta. Useissa tieteellisissä tutkimuksissa on havaittu oppilaiden toistuvia harhakäsityksiä ja väärinymmärryksiä logiikan perusteissa. Tämä materiaali onkin pyritty rakentamaan niin, että se ehkäisee yleisimpiä harhakäsityksiä ja auttaa oppilaita luomaan yhtenäisempää ja kokonaisvaltaisempaa ymmärrystä logiikasta. Oppimateriaalin lopussa on koottuna vastaukset harjoitustehtäviin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Essi Ylipeura, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.