University of Oulu

Rintasyövän primäärirekonstruktiot OYS:ssa vuosina 2015–2017

Saved in:
Author: Ghaderi, Negin1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Medicine
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201910233011
Language: Finnish
Published: Oulu : N. Ghaderi, 2019
Publish Date: 2019-10-28
Thesis type: Other thesis
Tutor: Kaarela, Outi
Suorsa, Eija
Jaurila, Henna
Reviewer: Kaarela, Outi
Suorsa, Eija
Jaurila, Henna
Description:

Tiivistelmä

Välittömien rinnankorjausten määrät ovat kasvaneet maailmanlaajuisesti. Samaten myös onkoplastisten sekä symmetrisoivien toimenpiteiden määrät ovat olleet selkeässä kasvussa. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää OYS:ssa tehtyjä primäärirekonstruktioiden eli välittömien rinnan korjaustoimenpiteiden määrää onkoplastisella tekniikalla. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää miten OYS:ssa kyseisiä toimenpiteitä tehtiin vuosina 2015–17. Ensisijaisena tavoitteena oli tarkastella laaduntarkkailumielessä OYS:n plastiikkakirurgian klinikalla hoidettujen rintasyöpäpotilaiden hoitoa. Lisäksi myös kiinnitettiin huomiota hoitoonpääsyn kestoon ja tähän vaikuttavia tekijöitä. Tällä tavoin voidaan tällä tutkimuksella myöskin kehittää plastiikkakirurgian klinikan toimintatapoja rintasyöpäpotilaiden hoidossa.

Tutkimukseen otettiin mukaan vain naispotilaat, joille tehtiin välittömät rekonstruktiot onkoplastisella tekniikalla yhdistettynä symmetrisoiviin toimenpiteisiin. Potilaat voitiin jakaa rintasyöpäpotilaisiin sekä rintasyövän riskipotilaisiin. Kyseiset potilastiedot haettiin Esko-potilastietojärjestelmän kautta. Otannaksi saatiin yhteensä 30 potilasta poiminta-ajon toistamisesta huolimatta. Näistä 17 oli rintasyöpäpotilaita ja loput riskipotilaita, joille tehtiin ennaltaehkäiseviä rinnanpoistoja. Rintasyöpäpotilaille hoitoonpääsyn kesto oli 7 viikkoa. Tarkasteltavina korjausmenetelminä olivat silikoni rintaproteesit, kielekkeet sekä rinnan reduktioplastiatekniikat. Yleisimmin käytetyt korjausmenetelmät olivat omakudoskielekkeet, joista LD (latissimus dorsi)- lihaskieleke oli ylivoimaisesti suosituin vaihtoehto.

see all

Subjects:
Copyright information: © Negin Ghaderi, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.