University of Oulu

Regenerative maintenance in buildings

Saved in:
Author: Lindholm, Mira1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Environmental Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 2.8 MB)
Pages: 36
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201910243012
Language: English
Published: Oulu : M. Lindholm, 2019
Publish Date: 2019-10-28
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

University Properties of Finland is involved in European Cost Restore project, where the main point is to survey strong and regenerative sustainable development’s challenges in built environment. Starting point of the project is view, where the built environment is not sustainable just being “less bad”, for example more energy efficient, than before. Instead built environment must be in the future “better” and it must aim at strengthened and regenerative sustainability.

The aim of the work is to do comprehensive literary survey of evolution in real estate service and maintenance of the properties. The whole is approached first as a level of whole surrounding natural system, second as a level of location of property and third as a level of the property. First this work concentrate surrounding natural system, second regenerative building and last regenerative maintenance. The focus before anything is at campus areas, commercial and office premises, but the views might be applicable more widely.

Regeneratiivinen kiinteistöjen ylläpito

Tiivistelmä

SuomenYliopistokiinteistöt Oy on mukana eurooppalaisessa COST RESTORE -verkostohankkeessa, jossa kartoitetaan vahvan ja uudistavan kestävän kehityksen haasteita rakennetussa ympäristössä. Keskeisenä lähtökohtana on näkemys, että rakennettu ympäristö ei ole kestävä olemalla "vähemmän huono" eli esimerkiksi vähemmän energiatehokkaampi kuin aiemmin. Sen sijaan rakennetun ympäristön on oltava tulevaisuudessa "enemmän hyvä" ja sen on pyrittävä sekä vahvistamaan että uudistavaan kestävyyteen.

Tämän työn päätavoitteena on tehdä kattava kirjallisuuskatsaus kestävän kehityksen evoluutiosta kiinteistöpalveluissa ja kiinteistön ylläpidossa. Kokonaisuutta lähestytään kaupunkiympäristön kontekstissa, kiinteistön sijainnin tasolla ja kiinteistön tasolla. Ensiksi työssä keskitytään ympäröivään luontosysteemiin, toiseksi regeneratiiviseen rakennukseen ja kolmanneksi regeneratiiviseen ylläpitoon. Työssä keskitytään toimi- ja liiketiloihin sekä kampusalueisiin, mutta työssä esiteltävät keinot ovat sovellettavissa mahdollisesti laajemminkin.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mira Lindholm, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.