University of Oulu

Kestävä kehitys fysiikan yläkoulun oppikirjoissa

Saved in:
Author: Perätalo, Henna1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Physics
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 72
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201910253030
Language: Finnish
Published: Oulu : H. Perätalo, 2019
Publish Date: 2019-10-28
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Huttula, Saana-Maija
Reviewer: Huttula, Saana-Maija
Malila, Jussi
Description:

Tiivistelmä

Ilmastonmuutos on yksi aikamme merkittävimmistä ongelmista, jonka ehkäisemiseksi tulee tehdä töitä yksilön tasolta aina globaalille tasolle asti. Jo 60-luvulla on herätty pohtimaan maailman tilaa, mutta vielä edelleen tulee tehdä paljon töitä sen eteen, että asenteita ja toimintatapoja saataisiin muutettua kestävämmiksi.

Kestävä kehitys tarkoittaa sitä, että tuleville sukupolville jätetään ainakin yhtä paljon, tai mieluusti enemmän, mahdollisuuksia kuin meillä on ollut. Nykyisten sukupolvien tulee siis tyydyttää omat tarpeensa niin, että myös tulevilla sukupolvilla on mahdollisuus samaan. Kestävällä kehityksellä on ekologinen, taloudellinen sekä sosiaalinen ja kulttuurinen ulottuvuus.

Tutkielmassa on selvitetty, miten kestävä kehitys ja sen eri ulottuvuudet nousevat esille yläkoulun fysiikan oppikirjoissa. Lisäksi haluttiin saada selville, kuinka hyvin oppikirjat noudattavat perusopetuksen opetussuunnitelman perusteiden kirjauksia kestävästä kehityksestä etenkin fysiikan oppiaineen kohdalla.

Tätä tutkielmaa varten analysoitiin uusimman opetussuunnitelman mukaisia yläkoulun fysiikan oppikirjoja kolmesta eri oppikirjasarjasta. Tutkittavat oppikirjat olivat Sanoma Pro:n kustantamat Ilmiö 7–9 Fysiikka ja FyKe Fysiikka 7–9 sekä Otavan kustantama Titaani Fysiikka 7–9.

Tutkimuksessa selvisi, että jokainen tutkittavista oppikirjoista toteuttaa perusopetuksen opetussuunnitelman kirjaukset kestävään kehitykseen liittyen varsin hyvin. Kestävän kehityksen kaikki kolme ulottuvuutta nousevat esille jokaisessa oppikirjassa. Kestävän kehityksen näkökulmasta oppikirjoista paras on Ilmiö 7–9 Fysiikka, toiseksi paras on Titaani Fysiikka 7–9 ja huonoiten kestävän kehityksen näkökulmasta suoriutuu FyKe Fysiikka 7–9. Vaikka oppikirjat voitiin laittaa paremmuusjärjestykseen, erot eri oppikirjojen välillä ovat hyvin pienet. Valitsi minkä oppikirjan tahansa, nousee kestävä kehitys esiin opetussuunnitelman vaativalla tasolla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Henna Perätalo, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.