University of Oulu

Rakenteen mallintaminen palkkielementillä, solidielementillä ja kuorielementillä

Saved in:
Author: Säilynoja, Antti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201911203111
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Säilynoja, 2019
Publish Date: 2019-11-21
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandityön tavoite on tutustua rakenteen mallintamiseen elementtimenetelmällä ja on toteutettu kirjallisuuskatsauksena. Työssä käydään läpi kolme eri elementtityyppiä ja annetaan lukijalle vastaus näiden keskeisille eroille. Työssä paneudutaan vahvasti fysikaalisiin ilmiöihin, näin lukijalla on myös mahdollisuus huomata mistä nämä elementtien erot muodostuvat. Työn luettuaan lukijalla on käsitys siitä, kuinka nämä elementit eroavat toisistaan ja millaisissa käyttötarkoituksissa niitä tulisi hyödyntää. Lukija osaa myös välttää tulosten vääristymistä tuntemalla elementtien vahvuudet ja heikkoudet.

Structure modeling with beam element, solid element and shell element

Abstract

The purpose of this bachelor’s thesis is to familiarize with modeling structures with finite element method and it is done with written sources. In this work reader is given an answer how beam, solid and shell element differ from each other. The Thesis is heavily focused in the physical aspect of the topic so the reader can find out from where these differences come from. The Thesis helps to make right decisions to how you should use these elements and how to lessen the distortion of results.

see all

Subjects:
Copyright information: © Antti Säilynoja, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.