University of Oulu

Tietomallintaminen osana arkkitehdin työnkuvaa ja koulutusta : rakennusalan digitalisaation vaikutus arkkitehdin työhön

Saved in:
Author: Immonen, Sonja1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 18.1 MB)
Pages: 47
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201911223162
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Immonen, 2019
Publish Date: 2019-11-26
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Pihlajaniemi, Janne
Reviewer: Mahlamäki, Rainer
Herneoja, Aulikki
Soikkeli, Anu-Sisko
Özer-Kemppainen, Özlem
Sanaksenaho, Matti
Aarnio, Petri
Pihlajaniemi, Janne
Outila, Tarja
Description:

Tiivistelmä

Tämän diplomityön tavoitteena on tarkastella rakennusalan digitalisaatiota suomalaisesta näkökulmasta ja miten tietomallintamisen yleistyminen vaikuttaa arkkitehdin työnkuvaan ja koulutukseen.

Työssä tehdään ensin katsaus tietomallintamisen historiaan ja nykytilanteeseen. Osio käy läpi mitä tietomallintaminen on ja minkälaisia vaikutuksia ja tulevaisuudenkuvia sillä on rakennushankkeen eri vaiheisiin. Samalla esitellään tietomallintamiseen liittyvät standardit ja yhteiset toimintatavat ja käydään läpi tietomallintamiseen käytettäviä työkaluja.

Arkkitehdin koulutusta tarkastelevaa osiota varten on haastateltu Suomen arkkitehtikoulujen digitalisten työkalujen opetushenkilökuntaa ja kartoitettu opetuksen nykytilaa ja tavoitteita. Tarkoituksena on muodostaa käsitys tietomallintamisen asemasta osana arkkitehtikoulutusta ja millaisia taitoja arkkitehtiopiskelijoilla on opintojen aikana ja valmistuessa.

Tietomallintaminen on Suomessa yleistyvä toimintatapa rakennusalalla. Tämä kasvattaa kysyntää arkkitehtien tietomalliosaamiselle. Oulun ja Tampereen arkkitehtuurin osastot ovat reagoineet alalla tapahtuvaan muutokseen ja sisällyttäneet tietomallintamista opetukseen.

BIM as a part of the architectural profession and education : the effects of the digitalization of the construction industry on the architectural profession

Abstract

The purpose of this diploma thesis is to examine the digitalization of the construction industry from a Finnish point of view and how growing demand for building information modeling (BIM) is affecting the architectural profession.

At first the study takes a look at the history and the current state of BIM. This part explains what BIM is and how it is affecting the construction industry and what to expect from it in the future. It also goes through the standards, workflows and tools related to creating and using BIM.

The computer aided design teachers of all three architecture schools in Finland were interviewed for the portion that discusses the architectural education’s current situation and goals for computer aided design. The goal is to form a picture of how BIM is discussed as a part of the architectural studies and what type of skills can be expected from students during studies and after graduation.

BIM is gaining popularity in the Finnish construction industry. This raises the demand for skills to work with BIM for architects. The architecture schools in Tampere and Oulu have reacted to the changes in the industry and have included BIM as a part of architectural studies.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sonja Immonen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.