University of Oulu

Erityisalojen hankintalain mukainen yhteishankinta avoimella menettelyllä

Saved in:
Author: Jokela, Reetta1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 27
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201911223165
Language: Finnish
Published: Oulu : R. Jokela, 2019
Publish Date: 2019-11-26
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Työn tavoitteena on tuoda yhteen avoimella menettelyllä toteutettavassa Erityisalojen hankintalain mukaisessa yhteishankinnassa huomioitavat hankintamenettelyyn vaikuttavat seikat. Työssä käydään läpi julkisen hankinnan tunnuspiirteet, sovellettavan hankintalain määräytyminen, kynnysarvot, yhteishankinnan vaikutus sovellettaviin säännöksiin kuin myös avoimen hankintamenettelyn ilmoitus- ja toteutusprosessi. Noudatettavien säännösten ja prosessikulun jäljille päästiin perehtymällä nykyisiin hankintalakeihin sekä aihetta käsittelevään viimeaikaiseen kirjallisuuteen. Työssä havaittiin, että hankintaa määrittävät ominaisuudet vaikuttavat vähäisesti hankinnan läpiviemisen prosessiin kokonaisuutena, mutta oleellisesti yksittäisten tekijöiden oikeaan valikoitumiseen. Työn tuloksena muodostui helposti hahmotettavia prosessikaavioita, joita kuka tahansa hankintojen kanssa toimiva tai aiheeseen perehtyvä voi hyödyntää.

Joint procurement with open procedure applying The Utilities Contracts Regulation

Abstract

The aim of the thesis is to bring together the circumstances that affect to joint procurement with open procedure applying The Utilities Contracts Regulation. In this work, features of the public procurement, selection procedure of applicable law, national and EU threshold values, impact of joint procurement as well as open procedure’s announcement and implementation process were discussed. Means of the selection procedure of applicable law and implementation processes were studied from current procurement laws and by using latest literature considering the issue. It was discovered that the circumstances that determine the procurement only affected little to the procurement procedure itself, but essentially to important individual factors and how they are determined correctly. As a result, process charts, that are easily understandable, were made to exploit by anyone who is either working among procurement or just curious about the matter.

see all

Subjects:
Copyright information: © Reetta Jokela, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.