University of Oulu

Concurrent image capture in a Raspberry Pi network

Saved in:
Author: Poikajärvi, Otto1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Computer Science and Engineering, Computer Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.2 MB)
Pages: 25
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201911223168
Language: English
Published: Oulu : O. Poikajärvi, 2019
Publish Date: 2019-11-26
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

3D scanners are used to create digital 3D models from real life objects. Some 3D scanners work by moving a single camera around the scan target object, others by having many cameras around the object. Multi camera 3D scanners are useful for scanning objects that can not stay still for extended periods, but they require synchronized image capture for the different cameras. Raspberry Pi is a small computer that can perform the necessary tasks to function as a camera unit in a multi camera 3D scanner.

In this work an implementation that allows for concurrent image capture for a self-configuring Raspberry Pi network is presented. The goal is to create a system that allows a user to use concurrent image capture without having to rely on a central controlling device. The implementation uses multicast sockets for synchronizing image capture and communication between different Raspberry Pi units. Evaluation is performed for the image capture synchronization and communication protocol.

Evaluation results indicate that the solution developed could be used as a basis for future 3D scanner development but its functionality as a 3D scanner is not tested. Current version lacks certain features such as image deleting.

Yhtäaikainen kuvien otto Raspberry Pi-verkostossa

Tiivistelmä

3D-skannereita käytetään digitaalisten 3D-mallien luomiseen oikean maailman esineistä. Jotkin 3D-skannerit toimivat liikuttamalla yksittäistä kameraa skannattavan kohteen ympärillä, toiset käyttävät sen sijaan useampaa kameraa kohteen ympärillä. Useampaa kameraa käyttävät 3D-skannerit ovat hyödyllisiä kohteille, jotka eivät voi pysyä paikallaan kauaa, mutta ne myös tarvitsevat synkronoitua kuvien ottamista. Raspberry Pi on pieni tietokone, joka kykenee 3D-skannerin kameralta vaadittuihin tehtäviin.

Tässä työssä esitellään implementaatio, joka mahdollistaa yhtäaikaisen kuvien oton itsensä konfiguroivassa Raspberry Pi-verkostossa. Projektin tavoite on luoda järjestelmä, joka mahdollistaa käyttäjän käyttää samanaikaista kuvien ottoa ilman riippuvuutta jostakin keskusyksiköstä. Implementaatio käyttää multicast-pistokkeita kuvien synkronoituun ottamiseen ja Raspberry Pi:den väliseen kommunikaatioon. Evaluaatio suoritetaan kuvien ottamisen synkronaatiolle ja kommunikaatioprotokollalle.

Evaluaation tulokset viittaavat siihen, että implementaatiota voisi käyttää 3D-skanneri kehityksen pohjana. Implementaation toimintaa 3D-skannerina ei testata. Nykyisestä versiosta puuttuu joitain ominaisuuksia, kuten kuvien poisto.

see all

Subjects:
Copyright information: © Otto Poikajärvi, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.