University of Oulu

Minipilot-rikastamon dynaamisessa mallinnuksessa käytettävien parametrien kartoitus

Saved in:
Author: Heikkinen, Eetu1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Process Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 22
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201911223170
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Heikkinen, 2019
Publish Date: 2019-11-26
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatintyössä määritetään Oulu Mining School minipilot-rikastamon jauhatuspiirin dynaamiseen mallinnukseen vaadittavat parametrit ja laitemallit. Mallinnukseen käytetään Aveva DYNSIM-ohjelmistoa. Työssä tutustutaan rikastamon yksikköprosesseihin, käytettyyn ohjelmistoon sekä sen laitemalleihin ja niiden toimintaan. Tavoitteena on löytää mahdollisimman monta ohjelmiston vaatimaa parametriä tutkimalla minipilot-rikastamolta saatua aineistoa.

Työssä listattiin minipilot-rikastamon jauhatuspiirin dynaamiseen mallinnukseen vaaditut laitemallit ja niiden toiminta. Laitemalleille löydettiin välttämättömät parametrit ja asetukset, jotka antavat perusteet minipilot-rikastamon jauhatuspiirin dynaamisen mallin rakentamiselle. Saatuja tuloksia voidaan hyödyntää aihetta jatkavissa tutkimuksissa, kuten murskauksen tai vaahdotuksen dynaamisessa mallinnuksessa.

Survey of parameters for dynamic model of minipilot beneficiation plant

Abstract

The aim of this bachelor’s thesis was to determine the parameters and process equipment models for the dynamic grinding circuit model of Oulu Mining School’s minipilot beneficiation plant. The modelling is done using Aveva’s DYNSIM software. This thesis describes the unit processes of the beneficiation plant and familiarizes the reader with the software and its process equipment models. The aim of the thesis is met by studying materials and information acquired from the minipilot beneficiation plant.

In the thesis, the parameters and the needed process equipment models for the dynamic model of the minipilot beneficiation plant were listed. The necessary parameters and settings were found and listed. The found parameters and settings provide a basis for making a working dynamic model of the minipilot’s grinding circuit. The results obtained in the thesis can be used in future research, such as in dynamic model research of the crushing circuit or the flotation circuit.

see all

Subjects:
Copyright information: © Eetu Heikkinen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.