University of Oulu

Korjaussuunnitelma Oulun vanhalle kauppaoppilaitokselle

Saved in:
Author: Poutanen, Jesse1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Oulu School of Architecture
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 55.9 MB)
Pages: 97
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201911233172
Language: Finnish
Published: Oulu : J. Poutanen, 2019
Publish Date: 2019-11-26
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Soikkeli, Anu-Sisko
Reviewer: Mahlamäki, Rainer
Herneoja, Aulikki
Soikkeli, Anu-Sisko
Özer-Kemppainen, Özlem
Sanaksenaho, Matti
Aarnio, Petri
Pihlajaniemi, Janne
Outila, Tarja
Description:

Tiivistelmä

Diplomityössä on otettu kantaa vanhan rakennuskannan säilyttämisen tärkeyteen sekä tehty tähän aatteeseen pohjautuen korjaussuunnitelma diplomityöaiheena olevan koulurakennuksen säilyttämiseksi käyttömuodossa, jolle on työn tekohetkellä ollut paikallisesti kysyntää.

Käsittelemäni aiheen tontilla on diplomityön tekohetkellä meneillään kaavamuutoshakemus, jonka pohjalta koulurakennuksen tilalle pyritään rakentamaan asuinkerrostalo korvaamaan käyttämättä jääneen rakennuksen varaaman tontin. Tässä työssä olen halunnut esittää vaihtoehtoisen tavan hyödyntää tätä olemassa olevaa rakennusta ja filosofisen näkemykseni puolesta myös säilyttää rakennus kulttuurihistoriallisista syistä.

Valitsemani diplomityökohteen, vuonna 1957 Maunonkadulle valmistuneen vanhan kauppaoppilaitoksen, on suunnitellut Oulun kaupunginarkkitehti Martti Heikura. Hänen vaikutuksensa arkkitehtina on ollut kaupungin historian kannalta merkittävässä roolissa, sillä hänen työuransa ajoittui sotien jälkeiseen jälleenrakennuskauteen ja Oulun kaupungistumiseen. Heikuran suunnittelemia rakennuksia ovat esimerkiksi Oulun keskustaan ja esikaupunkeihin rakennetut koulut sekä lukuisat rakennukset keskusta-alueella ja sen ympäristössä.

Esittämäni korjaussuunnitelma keskittyy koulurakennuksen ulkoisen ja rakenteellisen kunnostamiseen sekä rakennuksen tunnusomaisen arkkitehtuurin säilyttämiseen. Rakennuksen uudessa käyttötarkoituksessa olen pyrkinyt hyödyntämään jo olemassa olevia tilaominaisuuksia mahdollisimman optimaalisella ja samalla alkuperäisyyttä kunnioittavalla tavalla. Rakennuksen säilyttäminen ja kunnostaminen palvelee myös kestävää kehitystä.

Mielestäni historiallisesti merkittävän rakennuksen poistaminen pyyhkii aina mukanaan myös osan kaupungin nähtävissä olevasta historiasta, joka on osaltaan sidoksissa kaupungin kulttuuriin. Diplomityöni rakennuksen säilyttäminen, kunnostaminen ja hyödyntäminen uudessa hyödyllisessä ja sopivassa käyttötarkoituksessa vaalisi tätä kulttuurillista tarinaa ja perintöä.

Rakennuksen tontti on sijainniltaan yksi alueen arvokkaimmista ja näkyvimmistä, sillä se sijaitsee Oulun keskustan ranta-alueella. Rakennuksen omistaa Suomen Yliopistokiinteistöt Oy.

see all

Subjects:
Copyright information: © Jesse Poutanen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.