University of Oulu

Multippeliskleroosi (MS) ja sen tutkimuksen eläintautimallit

Saved in:
Author: Erkkilä, Emma1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science, Biology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.5 MB)
Pages: 19
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201911283198
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Erkkilä, 2019
Publish Date: 2019-11-28
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielman aiheena on multippeliskleroosi (MS) ja sen tutkimuksen eläintautimallit. Työ on toteutettu kirjallisuuskatsauksen muodossa.

Työn tavoitteena on antaa tiivis esitys MS-taudin patofysiologiasta, epidemiologiasta, sairaudelle altistavista tekijöistä, oireista, eri tautimuodoista sekä diagnosoinnista ja hoidosta. Useassa yhteydessä esille nousee tutkimuksen tarve. MS-taudin etiologiaa ei ymmärretä vielä täysin, eikä parannuskeinoa sairauteen ole. MS-taudin patofysiologian ymmärtäminen on edellytys tehokkaiden ja turvallisten hoitojen kehittämiselle. Tällä hetkellä käytössä olevat lääkkeet ovat suurilta osin koe-eläimillä tehtyjen tutkimusten ansiota.

Työn toisena tärkeänä tavoitteena on koota yhteen MS-taudin tutkimuksessa useimmin käytettyjä eläintautimalleja. Multippeliskleroosin tutkimiseen käytettyjä tautimalleja ovat esimerkiksi kokeellinen autoimmuuninen enkefalomyeliitti, toksiset demyelinisaatiomallit kuten cuprizone ja virusperäiset demyelinisaatiomallit kuten Threilerin enkefalomyeliittivirus. Tutkielmassa tulee ilmi, että yksinään nämä tautimallit eivät riitä kuvaamaan taudin monimutkaisia patologisia, geneettisiä ja kliinisiä ominaisuuksia, vaan malleja hyödynnetään toisiaan täydentävästi.

see all

Subjects:
Copyright information: © Emma Erkkilä, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.