University of Oulu

Sotamuistoja : Simo Häyhän kuvaus talvisodasta

Saved in:
Author: Kinnunen, Annika1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, History of Science and Ideas
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.1 MB)
Pages: 36
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201911293204
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Kinnunen, 2019
Publish Date: 2019-11-29
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkimus lähestyy tunnetun tarkka-ampuja Simo Häyhää (1905–2002) ja talvisotaa (30.11.1939–13.3.1940) hänen ”Sotamuistoja”-vihkosensa (1940) avulla. Tutkimuksessa käsitellään ”Sotamuistoja” lähteenä, kuvaa Häyhästä itsestään, sekä hänen kuvaansa talvisodasta ja vihollisesta. Aikarajauksena tutkimuksessa on 10.10.1939–14.8.1940 ja paikkana Suomi. Tutkimus on sekä sotahistoriallinen että henkilöhistoriallinen. Tutkimus on yksilöllinen näkökulma talvisotaan.

Häyhän ”Sotamuistoja” on ensikäden lähde hänen ajatuksiin talvisodasta melko pian sodan jälkeen. Se on Häyhän henkilökohtainen muistelma talvisodasta. Talvisotaa Häyhä ei käsittele tunteikkaasti vaan ytimekkäästi ja välistä tarinallisesti. Häyhän tekstistä välittyy koruton ja melko neutraali kuva sodasta, mutta toisaalta siitä valottuu Häyhän sodan todellisuus lineaarisesti. Häyhän teksti kuvaa hänelle keskeisiä tapahtumia sekä talvisodan että hänen toipumisensa ajalta. Kuva Häyhästä välittyy vaatimattomana, mutta samalla tehokkaana toimijana. Vihollisen ampuminen on Häyhälle kuin työtä, joka tehdään ilman tunteilua. Tässä näkyy Häyhän sotaan omaksuma keino epäinhimillistää vihollinen oman toimintakykynsä takaamiseksi. Häyhän humoristinen puoli näkyy hänen tekstissään ja samalla huumorin rooli hänelle sodan käsittelyn keinona. Neuvostoliiton puna-armeijan sotilaista (tässä tutkimuksessa nimellä venäläiset) Häyhä kirjoittaa enimmäkseen kohteina, mutta käyttää myös pilkallisia nimityksiä. Tämä kertoo kylmästä ja samalla ehkä katkeran vihaisesta näkemyksestä vihollisesta. Häyhän ”Sotamuistoja” on hänen henkilökohtainen tekstinsä talvisodasta hänen muistinsa tueksi. Siinä on tiiviissä muodossa hänen sotakokemuksensa.

see all

Subjects:
Copyright information: © Annika Kinnunen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.