University of Oulu

Mitä hyvä musiikki on? : ihmisen musiikkimakuun vaikuttavat tekijät

Saved in:
Author: Saari, Miika1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.4 MB)
Pages: 38
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201912103229
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Saari, 2019
Publish Date: 2019-12-10
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatintutkielmassani tutustun ihmisen musiikkimakuun vaikuttaviin tekijöihin. Tutkielma on tehty kirjallisuuskatsauksena. Tavoitteenani on kartoittaa musiikkimakuun vaikuttavia tekijöitä, käydä läpi niihin liittyviä tutkimuksia ja vetää tutkimusten pohjalta joitain johtopäätöksiä.

Musiikkimakumme juuret ovat vanhemmilta opituissa, heidän kulttuuriinsa liittyvissä käsityksissä ”hyvästä musiikista”. Varhaisimmassa ikävaiheessa pidämme yksinkertaisista melodioista ja kappalerakenteista, koska aivomme eivät ole kykenevät jäsentämään liikaa monimutkaisuutta. Teini-iässä musiikki on tärkeä sosiaalisen identiteetin luoja. Silloin ihminen vannoutuu usein tietyn genren kannattajaksi. Tämä jatkuu usein aikuisikään. Kognitiivisten kykyjen kehittyessä ihmisen musiikkimaku kuitenkin monesti laajenee.

Absoluuttisesti hyvän musiikin käsitettä on vaikea määritellä. Konsonanssia suositaan jonkin verran enemmän kuin dissonanssia kaikkialla, kulttuurista riippumatta. Tutkijat näkevät kuitenkin, että musiikin tyylinmukaisuudella on iso merkitys. Tutkimukset tukevat väitettä, että ihminen arvostaa musiikkia, jota ymmärtää. ”Hyvä musiikki” sijoittuu henkilökohtaisella tasolla jonnekin meille liian yksinkertaisen ja meille liian monimutkaisen musiikin välille. Musiikin on myös havaittu imitoivan samoja universaaleja tunteita, kuten ilo ja suru, kaikkialla.

Musiikkimaku on tärkeä tekijä sosiaalisten ryhmien määrittelyssä ja se muotoutuu myös ryhmän sisäisenä sosialisaatioprosessina. Korkean sosiaalisen aseman ja korkean koulutuksen on havaittu korreloivan positiivisesti musiikkimakumme laajuuden kanssa, kuten myös avoimen persoonallisuustyypin (Big Five -persoonallisuusjaottelussa). Myös sukupuolen on havaittu vaikuttavan musiikkimakuun.

see all

Subjects:
Copyright information: © Miika Saari, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.