University of Oulu

Kasvattajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen yhteyksiä lapsen puheen kehittymiseen varhaiskasvatuksen kontekstissa

Saved in:
Author: Murto, Saana1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 28
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201912103230
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Murto, 2019
Publish Date: 2019-12-10
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tutkielmani käsittelee kasvattajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen yhteyksiä lapsen puheen kehitykseen. Tutkielmani on toteutettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Tutkimuskysymyksenä minulla on toiminut kysymys: Millaisia yhteyksiä kasvattajan ja lapsen välisellä vuorovaikutuksella on lapsen puheen kehittymiseen. Tämä kysymys sisältää sekä laadun että määrän tarkastelua. Tutkielman tavoitteena on siis tarkastella kasvattajan ja lapsen välisen vuorovaikutuksen yhteyksiä lapsen puheen kehittymiseen.

Olen painottanut tutkimukseni varhaiskasvatuksen kontekstiin ja pyrkinyt etsimään lähdetietoa siltä pohjalta, että sen voi yhdistää nimenomaan päiväkodin kontekstiin. Kasvattajalla tässä tutkimuksessa tarkoitan ammattikasvattajia, kuten varhaiskasvatuksen opettaja, varhaiskasvatuksen sosionomi sekä varhaiskasvatuksen hoitaja.

Tutkimuksessani olen käyttänyt pääpainotteisesti kotimaista lähdekirjallisuutta, mutta muutama hyvä vieraskielinen lähde oli myös hyvin yhteydessä oman tutkielmani aiheeseen. Sain hyvin tietoa erilaisista puheen kehittymiseen liittyvistä artikkeleista ja teoksista, sekä lapsen kohtaamiseen ja sosiaalisuuteen painottuvasta kirjallisuudesta. Lähteiden pohjalta nousi esiin hyvinkin vahvasti vuorovaikutuksen tärkeys yhteydessä puheen kehitykseen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Saana Murto, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.