University of Oulu

NewSQL-tietokannat

Saved in:
Author: Hytönen, Aleksi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 18
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201912113233
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Hytönen, 2019
Publish Date: 2019-12-11
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämä kandidaatin tutkielma käsittelee NewSQL-tietokantoja. Tutkielmassa perehdytään siihen, kuinka NewSQL-tietokannat kykenevät takaamaan ACID-transaktiot. Tämä selvitetään tutkimalla erilaisia NewSQL-tietokantoja. Valitsin tämän aiheen henkilökohtaisen mielenkiinnon vuoksi. Lisäksi aihe on tuore ja mahdollisesti tulevaisuudessa merkittävä. Käsiteltävän tiedon määrä on nopeassa kasvussa, joten yritykset tarvitsevat luotettavia ratkaisuja tallentaa ja hallinnoida suurta määrää tietoa. Varsinkin koneoppiminen vaatii suuren datamäärän käsittelyä. Tällä hetkellä on tärkeää varmistaa NewSQL-tietokantojen luotettavuus.

Tutkimuskysymyksen vastausta lähestytään erilaisten NewSQL-tietokantaratkaisujen avulla. Tällaisia ovat esimerkiksi VoltDB ja MemSQL, joiden ratkaisut ACIDtransaktioiden takaamiseen esitellään tässä tutkielmassa pääpiirteisesti.

NewSQL-tietokantojen kehitys on ollut jatkumo jo 1960-luvulta lähtien alkaen relaatiotietokannoista. Käsiteltävän tiedon kasvun takia tietokantoja on jouduttu laajentamaan ja hajauttamaan, mikä on aiheuttanut haasteita tietokantojen luotettavuuteen. Tämän takia tutkielmassa käydään myös läpi, millaisia vaikutuksia tietokantojen hajautuksella on ollut niiden luotettavuuteen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Aleksi Hytönen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.