University of Oulu

Brasilian maanomistusoikeuksien epäselvyydet : vaikutukset ympäristönsuojeluun ja sosiaaliseen hyvinvointiin

Saved in:
Author: Timlin, Emilia1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 33
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201912113238
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Timlin, 2019
Publish Date: 2019-12-11
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tässä kandidaatin työssä tutkitaan Brasilian epäselvien maanomistusoikeuksien vaikutusta ympäristönsuojeluun ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Brasilian maanomistusoikeuksiin vaikuttaa niiden kolonialistinen menneisyys, mikä on aiheuttanut maanomistuskäytäntöihin epäselvyyksiä sekä epätasa-arvoa. Työn näkökulma ilmiöön on ekstraktivistisen kapitalismin kritiikki. Ekstraktivismi lyhyesti selitettynä tarkoittaa etenkin Latinalaisessa Amerikassa vallalla olevaa vientipainotteista taloutta, joka perustuu suurimittakaavaiseen raaka-aineiden vientiin ulkomaalaisen kysynnän mukaan. Tutkielman tarkoituksena on tarkastella epäselvien maanomistusoikeuksien roolia metsien hävittämisessä Brasilian ekstraktivistisessa taloudessa sekä pohtia sosiaalisen hyvinvoinnin kautta, että kenellä kuuluisi olla oikeus metsien käyttöön.

Tutkielmassa tarkastellaan Amazonin ja Cerradon alueita. Cerradon alue on ollut pitkään ulkomaalaisen kiinnostuksen kohteena, kun taas Amazoniin kohdistuva kiinnostus on lisääntymässä. Näillä molemmilla alueilla tapahtuu maanvaltausta eli land grabbingiä, mikä on monikansallisten yritysten tai muiden valtioiden harjoittamaa maa-alueiden hankintaa, jotta raaka-aineiden saanti voidaan turvata.

Tutkielma on kirjallisuuskatsaus, jonka pohjana ovat keskustelut kapitalistisesta ekstravismista, ympäristönsuojelun toteutumisesta kapitalismissa sekä keskustelut sosiaalisen oikeuden (justice) ja hyvinvoinnin toteutumisesta.

Pohdinnan tuloksina huomataan tilanteen monimutkaisuus sekä se, miten metsien suojeluun asettavat haasteita niin vientitalouden vaatimukset, kuin myös paikallisten asukkaiden itse harjoittama metsien hävitys. Tämä kaikki tapahtuu kuitenkin ekstraktivistisen talouden puitteissa, mikä ei ole luonut Brasiliaan tasa-arvoisesti jakautunutta hyvinvointia. Paikalliset asukkaat ja alkuperäiskansat ovat suurimmissa vaikeuksissa maanomistuskäytäntöjen kanssa. Jos näiden ryhmien aseman tukemiseen kiinnitettäisiin paremmin huomiota, voisi sosiaalisen pääoman teorian mukaan olla saavutettavissa myös parempia tuloksia ympäristönsuojelusta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Emilia Timlin, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.