University of Oulu

Suomalaisen kaupunkiliikenteen sosiotekninen muutos : tarkastelussa mobility as a service ja liikenteen automaatio

Saved in:
Author: Pönkänen, Matti1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 40
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201912113239
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Pönkänen, 2019
Publish Date: 2019-12-11
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän tutkielman tarkoituksena on käsitellä liikenteen ja informaatioteknologian välille syntyvää yhteyttä sekä sen ansiosta tapahtuvaa liikenteen muutosta. Muutoksen on katsottu synnyttävän entistä älykkäämpiä liikennejärjestelmiä. Kiihtyvän kaupungistumisprosessin takia on noussut useita huolenaiheita siitä, miten muuttovoittoiset kaupunkialueet tulevat kasvavan ihmismassan alla pysymään funktionaalisina sekä ympäristön näkökulmasta terveellisinä. Liikenteen toimivuudella tulee olemaan entistä merkittävämpi rooli ruuhkaisten kaupunkiympäristöjen maankäytössä. Älykkäät liikennejärjestelmät esittävät mahdollisuuden sujuvoittaa kaupunkialueiden liikkuvuutta sekä samalla pienentää sen päästöjä.

Tarkastelun kohteena tutkielmassa ovat liikkuminen palveluna (engl. mobility as a service) sekä automatisoidut toisiinsa kytkeytyvät kulkuneuvot (engl. connected automated vehicles). Ilmiöihin perehdytään erityisesti suomalaisen liikenteen näkökulmasta, mutta myös muita esimerkkejä maailmalta on nostettu esille. Tutkielman viitekehyksenä toimivat tietoyhteiskunnan kontekstiin liittyvät, informaatioteknologiaa hyödyntävät innovaatiot. Innovaatioiden yhteiskunnallista vaikutusta liikenteen järjestelmään tarkastellaan aluekehityksen ja -politiikan näkökulmasta. Näkökulmassa on hyödynnetty Frank Geelsin sosioteknisen muutoksen mallia, jonka avulla tarkastellaan, onko kaupunkiliikenteen muutos tapahtumassa. Myös älykkäiden liikennejärjestelmien mahdollisuuksia ja haasteita punnitaan sekä visioidaan suomalaisen kaupunkiliikenteen tulevaisuutta.

see all

Subjects:
Copyright information: © Matti Pönkänen, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.