University of Oulu

Musiikkiteknologia musiikin luovan tuottamisen työvälineenä : haasteita ja mahdollisuuksia yläkoulun musiikinopetuksessa

Saved in:
Author: Männistö, Meri1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.3 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201912123252
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Männistö, 2019
Publish Date: 2019-12-12
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Musiikinopetuksessa korostuvat yhä enemmän musiikkiteknologia ja musiikin luova tuottaminen yhteiskunnassa tapahtuvien muutosten ja vuonna 2014 julkaistun perusopetuksen opetussuunnitelman myötä. Perusopetuksen opetussuunnitelman mukaan yläkoulun oppilailla tulee olla mahdollisuus musiikin tuottamiseen teknologian avulla sekä monipuoliseen itseilmaisuun. Tutkimusten mukaan opetussuunnitelman sisällöistä huolimatta musiikin luova tuottaminen on vähäistä yläkouluissa. Selvitän tässä kirjallisuuskatsauksessa musiikkiteknologiaan ja musiikin luovaan tuottamiseen liittyviä haasteita ja mahdollisuuksia yläkoulun musiikinopetuksessa.

Musiikinopetuksessa musiikkiteknologia yhdistetään usein musiikin luovaan tuottamiseen, jolloin musiikkiteknologian välineisiin katsotaan kuuluvaksi musiikin säveltämiseen, äänittämiseen, editointiin ja nuotintamiseen tarkoitettu teknologia. Musiikin luova tuottaminen on musiikillisten ideoiden kehittelyä ja toteuttamista, kuten säveltämistä, improvisointia, sovittamista tai musiikin muokkaamista musiikkiteknologian avulla.

Musiikin luovaan tuottamiseen musiikkiteknologian avulla liittyy sekä haasteita että mahdollisuuksia yläkoulussa. Haasteita musiikinopetukselle asettavat muun muassa suuret ryhmäkoot, opettajien puutteellinen koulutus, taloudelliset resurssit, ajan puute sekä teknologian käyttöön liittyvät ongelmat. Haasteiden ratkaisemiseen tarvitaan pedagogisia ratkaisuja. Lisäksi musiikinopettajien koulutuksessa on huomioitava yhä enemmän sekä musiikkiteknologia että musiikin luova tuottaminen.

Musiikkiteknologia luovan tuottamisen työvälineenä kuitenkin motivoi oppilaita osallistumaan musiikin luovaan tuottamiseen. Musiikkiteknologian avulla tekijälle syntyy välitön kuulokuva teoksesta. Teknologian avulla musiikin luova tuottaminen mahdollistuu kaikille oppilaille riippumatta musiikillisen osaamisen tasosta, mikä tukee tasa-arvoisen musiikinopetuksen toteutumista.

see all

Subjects:
Copyright information: © Meri Männistö, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.