University of Oulu

Sukupuolen mukainen segregaatio ja sitä tukevia käytänteitä peruskoulussa

Saved in:
Author: Ylitalo, Eveliina1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 52
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201912123254
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Ylitalo, 2019
Publish Date: 2019-12-12
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintyön tavoitteena on rakentaa kattava kuva sukupuolen mukaisesta segregaatiosta Suomessa ja siihen vaikuttavista peruskoulujen käytännöistä. Työssä perehdytään myös peruskouluihin kohdistettuihin hankkeisiin, joilla segregaatiota on pyritty purkamaan. Kandidaatintyö on suoritettu kuvailevana kirjallisuuskatsauksena. Aineistona on käytetty erityisesti suomalaisia tutkimuksia, sillä työ tarkastelee Suomen työmarkkinoita ja koulutusta.

Varsinainen aiheiden käsittely on jaoteltu kolmeen kappaleeseen. Ensin työssä perehdytään sukupuolen käsitteeseen ja sen rakentumiseen sukupuolentutkimuksen piirissä tehtyjen tutkimusten valossa. Kappaleessa tarkastellaan myös koulun tehtävää identiteetin ja sukupuolen rakentamisessa ja sosialisaation vaikutusta näihin. Sukupuolen käsitteen jälkeen selvennetään segregaation käsite, sukupuolen mukaisen segregaation nykytilanne Suomessa, sekä esitellään teorioita siihen vaikuttavista tekijöistä. Segregaatioon vaikuttavista tekijöistä kouluaikana vaikuttaa erityisesti sosialisaatio, sekä nuorten koulutusvalintoihin vaikuttavat tekijät. Viimeisenä tarkastellaan tarkemmin peruskoulun käytäntöjä, jotka voivat tukea erityisesti segregaatiota, sekä hankkeita, joilla niitä on pyritty purkamaan.

Sukupuolen mukaisesti jakautuneet työmarkkinat ja koulutusalat ovat pysyneet Suomen ongelmana sitkeästi. Vahvimmillaan jakautuminen ilmenee heti peruskoulun jälkeisissä koulutusvalinnoissa. Piiloisia käytäntöjä löytyy sekä koulun virallisesta puolesta, että suunnitellun opetuksen ohessa. Segregaatioon koulutuksessa ja työelämässä vaikuttaa peruskoulussa rakentuneet sukupuolittuneet erottelut, toimintamallit ja käsitykset yhdessä koulutusvalintoihin vaikuttavien tekijöiden kanssa. Niiden purkamiseksi on tehty useita projekteja, joiden tulokset ovat jääneet usein lyhytaikaisiksi. Lyhyiden hankkeiden sijaan sukupuolittuneita rakenteita tulisikin purkaa jatkuvasti koulun arjessa. Tämä onnistuu kouluttamalla opettajia ja opinto-ohjaajille sukupuolitietoisempaa otetta sekä huolellisesti toteutetuilla tasa-arvosuunnitelmilla.

see all

Subjects:
Copyright information: © Eveliina Ylitalo, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.