University of Oulu

Pelillisyys ja hyötypelit työkaluina vienankarjalan elvyttämiseen

Saved in:
Author: Koski, Juha-Pekka1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Department of Information Processing Science, Information Processing Science
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 3 MB)
Pages: 95
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201912143265
Language: Finnish
Published: Oulu : J.-P. Koski, 2019
Publish Date: 2019-12-16
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Arhippainen, Leena
Reviewer: Rajanen, Mikko
Pulli, Petri
Arhippainen, Leena
Description:

Tiivistelmä

Karjalan kieli ja varsinkin karjalan kielen vienalaismurre on Suomen läheisin sukulaiskieli. Venäjällä karjalaa puhutaan suurimmaksi osaksi Karjalan tasavallassa ja Suomessa karjalan kielen eri murteita puhutaan lähinnä Suomen itäisissä osissa. Karjalan kielen juuret ovat Suomessa yhtä vanhoja kuin suomen kielenkin, mutta Suomessa karjalan kielen asema on huonontunut huomattavasti lähivuosiin asti. Useiden sotien ja venäläistämistoimien vaikutuksesta on karjalan kielen asema huonontunut paljon myös Venäjän puolella, mutta Suomessa karjalan kielen tilanne on jo hälyttävällä tasolla. Eurooppalainen kielen elinvoimaisuusmittari antaa karjalan kielelle Suomessa akuutin uhanalaisuuden arvon, joten elvytystoimet ovat jo kriittisiä kielen säilyvyyden kannalta.

Tässä tutkielmassa selvitettiin suunnittelutieteen tutkimuksen ja laadullisten menetelmien avulla sitä, voivatko opetuspelit auttaa karjalan kielen elvyttämisessä. Kohteeksi tutkielmassa otettiin karjalan kielen pohjoisin murre, eli vienankarjala. Tutkielmaa varten ohjelmoitiin kaksi erilaista sanapeliä, jonka jälkeen pelejä testattiin kolmen muun peli-idean kanssa käyttäjäkokemustesteissä. Pelit ohjelmoitiin Android-alustoille ja ne olivat nimeltään Hirsipuu ja Šanakoški. Kolmesta muusta testattavasta ideasta yksi oli Learn Viena Karelian -peliprototyyppi, toinen oli sanatietokannan kokoaminen ja kolmas oli Äänisjärvellä sijaitsevan Kizhin saaren 3D-mallinnukseen liittyvät peli-ideat.

Edellä mainittuja pelejä ja peli-ideoita testasi 16 testihenkilöä, joista yhdellätoista oli ennestään ainakin jonkinlaista vienankarjalan osaamista. Hirsipuu- ja Šanakoški-pelien testien jälkeen testihenkilöt arvostelivat pelikokemuksensa adjektiivilomakkeella. Testihenkilöiden mielestä Šanakoški-peliä kuvasivat parhaiten ”helppokäyttöinen, tukee oppimista, hyödyllinen ja viihdyttävä” ja vaihtoehtoisesti Hirsipuu-peliä kuvasivat ”innostava, helppokäyttöinen, hauska, hyödyllinen ja viihdyttävä”. Testihenkilöt olivat sitä mieltä, että sanastopelityypit sopivat hyvin vienankarjalan opetteluun. Vienan Karjalan kulttuurin opettamista pidettiin myös tärkeänä ja tähän tarkoitukseen sopisi testihenkilöiden mielestä avoimen pelimaailman seikkailu- ja roolipelit. Avoimen pelimaailman peleillä tarkoitetaan pelejä, joissa pelaajalla on vapaus kulkea laajalla pelikartalla ilman suurempia rajoitteita. Testihenkilöiden mielestä opetuspeleissä tärkeimpinä motivaatiollisina vaikuttimina toimivat pisteiden keruu, yleiset tuloslistat ja moninpelimahdollisuus.

see all

Subjects:
Copyright information: © Juha-Pekka Koski, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.