University of Oulu

Potilaan postoperatiivinen kivunhoidon ohjaus polven tekonivelleikkauksessa : kirjallisuuskatsaus

Saved in:
Author: Haapala, Antti-Jussi1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Medicine, Health Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.6 MB)
Pages: 39
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201912143277
Language: Finnish
Published: Oulu : A.-J. Haapala, 2019
Publish Date: 2019-12-16
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Tämän kirjallisuuskatsauksen tarkoituksena on kuvailla potilaiden postoperatiivista kivunhoidon ohjausta polventekonivelleikkauksessa. Tiedonhaku toteutettiin CINAHL sekä Scopus tietokantoihin syksyllä 2019. Haku tuotti yhteensä 728 viitettä. Artikkelit valittiin sisäänottokriteerien ja tutkimustehtävän perusteella. Varsinaiseen tulososioon sisällytettiin viisi vertaisarvioitua tieteellistä artikkelia. Artikkelit analysoitiin narratiivisen kirjallisuuskatsauksen mukaan.

Kirjallisuuskatsauksen aineiston tuloksista nousi esille kaksi yläluokkaa: Potilaan riittämätön kivunhoidon ohjaus postoperatiivisesti sekä ohjauksen hyödyt potilaan kivunkokemukseen. Kahdessa tutkimuksessa potilaat kokivat saamansa kivunhoidon ohjauksen puutteelliseksi. Tulosten mukaan potilaiden kivunhoidon ohjaus ei ollut toteutunut ja ne potilaat, joiden ohjaus toteutui kokivat sen riittämättömäksi. Potilaat hyötyivät ohjauksesta. Potilaat, joiden ohjaus sisälsi tietoa tulevasta polven tekonivelleikkauksesta arvioivat postoperatiivisen kivun lievemmäksi, kuin potilaat, joiden ohjaus oli riittämätöntä. Ohjausta saaneet potilaat olivat myös valmistautuneet tulevaan leikkaukseen, postoperatiiviseen vaiheeseen sekä myös tulevaan postoperatiiviseen kipuun.

see all

Subjects:
Copyright information: © Antti-Jussi Haapala, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.