University of Oulu

Benefits of whiteness? : a case study on missing white woman syndrome in news discourse

Saved in:
Author: Junttola, Sanni1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Humanities, English Philology
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.2 MB)
Pages: 31
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201912143279
Language: English
Published: Oulu : S. Junttola, 2019
Publish Date: 2019-12-16
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Abstract

The aim of this thesis is to uncover if, and how Missing White Woman Syndrome is represented in the language of news coverage of missing persons cases. Missing White Woman Syndrome is an intersectional theory, which describes the gender and racial disparities in the mass media news coverage of missing persons cases. Previous research has shown that missing white women are more likely to receive media attention than men or other ethnic groups, and their cases are more likely scandalized.

The data for the analysis is collected from CNN and ABC News websites. The focus of the thesis is on the news on disappearances of two white females and two black females. From these cases the most relevant articles were chosen for analysis while articles published after finding the individual were not taken into consideration. As analytical framework, the thesis utilizes critical discourse analysis and feminist social theory while focusing on the language use in news discourse.

The findings of this study showcase that racial disparities can be recognized in the news coverage of the analyzed cases. White women seem to be portrayed as victims more easily and their cases seem to be more scandalized through lexical choices. However, the topic requires more research in order to identify reoccurring patterns of language used to create these gender and racial disparities.

Tiivistelmä

Tämän kandidaatintutkielman tarkoituksena on tutkia, miten kadonneen valkoisen naisen syndrooma ilmetessään esiintyy yhdysvaltalaisten katoamistapausten uutisoinnissa. Kadonneen valkoisen naisen syndrooma on intersektionaalinen teoria, joka kuvaa eroavaisuuksia naisten ja miesten sekä eri etnisten vähemmistöjen edustajien katoamistapausten uutisoinnissa. Valkoisen kadonneen naisen syndrooma tarkoittaa, että tyypillisesti valkoisten naisten katoamiset saavat enemmän mediahuomiota ja tapauksia skandalisoidaan.

Tutkimuksen aineistona käytetään yhdysvaltalaisten CNN ja ABC News uutistoimistojen verkossa julkaisemia uutisartikkeleita kahden valkoihoisen ja kahden tummaihoisen naisen katoamistapauksista. Uutisartikkeleista analysoitavaksi valittiin vain täysin katoamistapauksia käsittelevät uutisartikkelit. Uutisdiskurssin ja siinä käytetyn kielen analysoinnissa käytetään viitekehyksenä kriittistä diskurssianalyysia ja feminististä yhteiskuntateoriaa.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että uutisartikkeleista voidaan tunnistaa eroavaisuuksia valkoisten naisten sekä tummaihoisten naisten katoamistapausten uutisoinnissa. Sanallisten valintojen avulla valkoihoiset naiset esitettiin tummaihoisia naisia herkemmin uhreina ja heidän tapauksissaan oli enemmän merkkejä skandalisoinnista. Aihe vaatii kuitenkin lisätutkimuksia, jotta näiden eroavaisuuksien toistuvia malleja pystytään tunnistamaan.

see all

Subjects:
Copyright information: © Sanni Junttola, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.