University of Oulu

”Jos mä en niinku tätä tekis tai sais tehdä, niin emmää tiiä tekisinkö mä sitten yhtään mitään.” : kolme kertomusta onnistuneesta soitonopiskelun polusta

Saved in:
Author: Kämäräinen, Emilia1; Tekoniemi, Ella1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.9 MB)
Pages: 117
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201912183310
Language: Finnish
Published: Oulu : E. Kämäräinen; E. Tekoniemi, 2019
Publish Date: 2020-01-13
Thesis type: Master's thesis
Tutor: Ketovuori, Mikko
Reviewer: Heikkinen, Hannu
Ketovuori, Mikko
Description:

Tiivistelmä

Soittoharrastus on monivaiheinen ja monitasoinen prosessi, joka pitää sisällään paljon erilaisia siihen vaikuttavia tekijöitä. Halusimme koota näitä tekijöitä sekä pohtia sitä, miten ne vaikuttavat soitonopiskelun onnistumiseen. Tutkielmamme tarkoituksena oli koota kertomuksia onnistuneesta soitonopiskelun polusta. Halusimme saada selville, mitkä tekijät vaikuttavat siihen, että soittoharrastus jatkuu ammattitasolle asti.

Koostamme tutkielmamme teoriaosion ryhmittelemällä näitä tekijöitä tehden niistä toisiinsa liittyviä kokonaisuuksia. Luvussa 2 käsittelemme sitä, mitä soittoharrastus on ja mitä harrastuneisuuteen, oppimiseen sekä soitonopiskeluun kuuluu. Luvussa 3 käsittelemme varsinaisesti soitonopiskelun polkuun liittyviä tekijöitä sekä tuomme esiin niiden monitasoisuutta. Jaamme soitonopiskeluun vaikuttavia asioita kahteen pääryhmään, identiteettiin liittyviin asioihin sekä soitonopiskelun sosiaalisiin suhteisiin liittyviin asioihin.

Toteutimme tutkimuksen narratiivisen haastattelumenetelmän avulla. Haastateltavat opiskelevat klassista musiikkia ammattitasolla. Saamissamme kertomuksissa nousee esiin juuri soitonopiskelun polun henkilökohtaisuus, monivaiheisuus sekä valtava siihen liittyvä osa-alueiden laajuus. Keräsimme aineiston toteuttamalla yhteensä kolme haastattelua.

Haastatteluiden tuloksena saimme kolme täysin toisistaan poikkeavaa kertomusta siitä, millaisten vaiheiden kautta ammattitasolle on päädytty opiskelemaan. Jokaisen soitonopiskelun polku oli täysin erilainen ja niissä tuli esiin se, että ei ole olemassa yhtä oikeaa tapaa saada soitonopiskelusta onnistunutta. Tärkeämpää on ymmärrys siitä, että jokainen soitonopiskelija on yksilö.

see all

Subjects:
Copyright information: © Emilia Kämäräinen; Ella Tekoniemi, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.