University of Oulu

Smile-tekniikka : uusi tapa käyttää ääntä

Saved in:
Author: Korkia-Aho, Simo1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Education, Educational Sciences
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1.4 MB)
Pages: 44
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201912183318
Language: Finnish
Published: Oulu : S. Korkia-Aho, 2019
Publish Date: 2019-12-18
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Laulajan ääniergonomiaa käsittelevän musiikkikasvatuksen tutkielmani keskeisin elementti on niin sanottu Smile-tekniikka — kokonaisvaltainen hengittämisen metodi, jonka olen itse kokemusperäisesti kehittänyt jo varsin pitkän ammattilaulajan urani ja siihen liittyvien lauluopintojen myötä. Laadullinen tutkimusnäkökulmani on autoetnografinen, kokemuksellista ja tutkivaa oppimista hyödyntävä. Tutkimustehtäväni tässä tutkielmassa sekä tulevassa pro gradu -tutkielmassa on yhdistää opittu käytäntö ja tutkimani teoria yhteensopivaksi kokonaisuudeksi.

Ääniergonomia toimii kaiken teoreettisena perustana, jonka alla tutkin tärkeimpänä kaikista hengittämisen, puhumisen ja laulamisen keskinäistä suhdetta sekä niihin liittyen a) puheen ymmärtämistä, kuuntelemisen taitoa ja puhumisen tavoitteita, b) ääniongelmia sekä c) tapaa hengittää ääntä laulaessa ja ohjata sitä vartalossa (Inhalare la voce -tekniikka). Nämä ainekset ovat vuosien mittaan muodostuneet itselleni ammattilaulajana sekä esiintyjänä parhaaksi ja helpoimmaksi tavaksi tuottaa ääntä monipuolisesti niin, että se kestää kovaa ja jatkuvaa käyttöä ongelmitta.

Olen opiskellut laulamista jo kaksikymmentäviisi vuotta eri laulunopettajien johdolla ja aina löytänyt jotain uutta omaan ilmaisuuni jokaiselta opettajalta. Kuitenkin kokonaisuus ja minun tapani laulaa sekä tuottaa ääntä on löytynyt vasta tutkivan ja kokemuksellisen oppimisen pitkän prosessin seurauksena ns. hiljaisen tiedon karttuessa. Laulamisen oppimisessa harvoin on muita teitä.

Me kaikki olemme erilaisia, niin oppilaina kuin laulajina. Olen koostanut tähän tutkielmaani ne tavat, jotka minulle ja useille oppilailleni ovat toimineet parhaiten sekä vertaan niitä olemassa oleviin äänenkäyttötekniikoiden teorioihin. Yritän aina tehdä asiat fyysisen liikkeen kautta ja välttää mielikuvia, niillä kun on tapana muuttua ajan myötä. Jos tarvitsen mielikuvaoppimista, yleensä piirrän sormilla sen paikan vartalossa, jossa vaikutuksen pitäisi tuntua. Näin tuntuma tulee aina oikealle alueelle.

Tämä tutkielmani on samalla matka itseeni, teoreettiseen tutkimuksen sekä käytännön kokemusten tiivistämiseen ymmärrettävään muotoon.

see all

Subjects:
Copyright information: © Simo Korkia-Aho, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.