University of Oulu

Traktoreiden nostolaitekonstruktiot ja käyttöjärjestelmät

Saved in:
Author: Karisaari, Mikko1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Technology, Mechanical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.7 MB)
Pages: 29
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201912183323
Language: Finnish
Published: Oulu : M. Karisaari, 2019
Publish Date: 2019-12-18
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Kandidaatin työni tarkoituksena oli perehtyä traktoreiden nostolaitetekniikkaan, nykyisiin konstruktioihin ja ohjausjärjestelmiin, sekä pohtia kuinka ne ovat aikojen saatossa kehittyneet. Työ suoritettiin kirjallisuusselvityksenä, ja lähteinä käytettiin alan kirjallisuutta sekä internet-lähteitä.

Harry Fergusonin kehittämä kolmipistenostolaite oli hyvin merkittävä keksintö. Se mullisti traktoreiden valmistuksen, ja teki traktorilla työskentelystä turvallisempaa, tehokkaampaa ja monipuolisempaa. Nostolaitteen toimintaperiaate on pysynyt lähes muuttumattomana näihin päiviin saakka, toisin sanoen lähes sata vuotta. Aikojen saatossa nostolaitteiden nostovoimat ovat kasvaneet, ja ohjausjärjestelmät kehittyneet. Lisäksi järjestelmiin on lisätty kuljettajan työtä helpottavia ominaisuuksia. Nykyisten traktoreiden nostolaitteet muistuttavat hyvin pitkälle toisiaan, ja suurimmat eroavaisuudet löytyvätkin ohjausjärjestelmistä. Kolmipistenostolaite on niin hyvin toimiva kokonaisuus, että sille tuskin löytyy korvaajaa traktorikäytössä lähiaikoina, jos koskaan.

Three-point-hoist constructions and operating systems of tractors

Abstract

The purpose of my bachelor’s thesis was to study the three-point-hoist technology of tractors, current constructions and operating systems and how they have evolved over time. The work was carried out in the form of a literature survey and sources were literature and internet sources.

The three-point-hoist developed by Harry Ferguson was a very significant invention. It revolutionized tractor manufacturing and made working on the tractor safer, more efficient and more versatile. The operating principle of the three-point-hoist has remained almost unchanged until today, in other words for almost a hundred years. Over time, the lifting capacity of three-point-hoist has increased, and control systems have evolved. In addition, driver-friendly features have been added to the systems. The constructions of today’s tractors three-point-hoists is very similar to each other and the biggest differences are found in the operating systems. The three-point linkage is so well-functioning assembly that it is unlikely to find a replacement for it in the near future, if ever.

see all

Subjects:
Copyright information: © Mikko Karisaari, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.