University of Oulu

5G testiverkon IoT-sensorien tuottaman datan hallinnointi ja käyttö

Saved in:
Author: Simojoki, Atso1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Electrical Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 0.8 MB)
Pages: 28
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201912193357
Language: Finnish
Published: Oulu : A. Simojoki, 2019
Publish Date: 2019-12-19
Thesis type: Bachelor's thesis
Description:

Tiivistelmä

Työn tarkoituksena oli käydä läpi ja kartoittaa Oulun yliopiston 5G testiverkkoon integroitujen Internet of Things (IoT) -sensorien toiminta sekä niiden tuottaman datan käyttö ja mahdollisuudet.

Työssä käydään läpi järjestelmän eri osa-alueet mistä järjestelmä koostuu. Sensorit keräävät dataa ympäristöstä, joka tallennetaan MySQL-tietokantaan, jonka jälkeen se tulee käsitellä ja analysoida jotta data muuttuu tiedoksi ja sitä pystytään hyödyntämään.

Management and use of data produced by IoT-sensors in 5G test network

Abstract

The goal in this thesis was to introduce and examine the operation of Internet of Things (IoT) sensors integrated in the 5G test network at University of Oulu.

In this thesis is covered systems different parts and what the system contains. Sensors collect data from environment which is saved to MySQL database. After this the data needs to be dealt with and analyzed so that the data is transformed into knowledge and can be utilized.

see all

Subjects:
Copyright information: © Atso Simojoki, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.