University of Oulu

Unit testing methods for Internet of Things Mbed OS operating system

Saved in:
Author: Orjala, Lari-Matias1
Organizations: 1University of Oulu, Faculty of Information Technology and Electrical Engineering, Computer Science and Engineering
Format: ebook
Version: published version
Access: open
Online Access: PDF Full Text (PDF, 1 MB)
Pages: 40
Persistent link: http://urn.fi/URN:NBN:fi:oulu-201912193364
Language: English
Published: Oulu : L.-M. Orjala, 2019
Publish Date: 2019-12-19
Thesis type: Master's thesis (tech)
Tutor: Pirttikangas, Susanna
Reviewer: Pirttikangas, Susanna
Leppänen, Teemu
Description:

Abstract

Embedded operating systems for Internet of Things are responsible for managing hardware and software in these systems. From the vast number of IoT operating system projects available, some projects are backed by large companies or institutes and some are developed completely by the open source community. IoT operating system testing focuses on the key features of IoT such as networking and limited resources.

In this thesis, problems in Mbed OS operating system testing methods are identified and a unit testing solution is implemented. The implemented unit testing framework allows developers to write and run unit tests. The framework is also integrated into Mbed OS continuous integration to increase test coverage.

This thesis shows how functional testing and unit testing are the most common types of testing in open source embedded operating system projects. Mbed OS unit testing framework results shows how running tests on PC platforms is faster than running tests on IoT devices. This framework also enables developers to write unit tests more freely and improve Mbed OS development process.

The implemented unit testing framework solved issues in Mbed OS testing but more in depth research is needed to improve testing methods further.

Yksikkötestausmenetelmät esineiden internet Mbed OS käyttöjärjestelmälle

Tiivistelmä

Esineiden internettiin tarkoitetut sulautetut käyttöjärjestelmät ovat tarvittavia laitteiston ja sovellusten hallintaan IoT järjestelmissä. Saatavilla olevien IoT käyttöjärjestelmien joukosta osa on suurten yritysten tai instituutioiden tukemia, ja osa on täysin vapaan lähdekoodin yhteisön kehittämiä. IoT käyttöjärjestelmän testaus keskittyy esineiden internetin avainominaisuuksiin kuten verkkotietoliikenteeseen ja rajallisiin resursseihin.

Työssä tunnistetaan Mbed OS käyttöjärjestelmän testausmenetelmien ongelmia ja kehitetään yksikkötestaustyökalu. Kehitetty yksikkötestausympäristö mahdollistaa kehittäjille yksikkötestien kirjoittamisen ja ajamisen. Testaustyökalu yhdistetään myös Mbed OS jatkuvan integraation prosessiin testauskattavuuden parantamiseksi.

Työssä katsotaan kuinka funktionaaliset testit ja yksikkötestit ovat yleisimmät testityypit avoimen lähdekoodin sulautetuissa käyttöjärjestelmäprojekteissa. Mbed OS yksikkötestaustyökalu näyttää kuinka testien ajaminen PC ympäristössä on nopeampaa kuin IoT laitteissa. Tämä työkalu myös mahdollistaa kehittäjien kirjoittaa yksikkötestejä vapaammin ja siten parantaa kehitysprosessia.

Kehitetty yksikkötestaustyökalu ratkaisi Mbed OS testauksen ongelmia, mutta syventävää tutkimusta tarvitaan enemmän testausmenetelmien parantamiseksi edelleen.

see all

Subjects:
Copyright information: © Lari-Matias Orjala, 2019. This publication is copyrighted. You may download, display and print it for your own personal use. Commercial use is prohibited.